Archiwa miesięczne: Sierpień 2016

Usuwanie komentarzy Skryby

Nazistowski troll którego bełkotliwych wypocin nie warto czytać ani wspominać u Tomassusa (ostatnio zwącego się Lechosławem Siewierskim) wpisał się tak:

Artykuł skopiowano tu z mojej witryny bez mojej wiedzy i zgody. Nie życzę sobie, by zostawiali pod nim komentarze hejterzy w rodzaju osobnika o ksywie skribha, którzy są tak prymitywni, że jedyne, co potrafią powiedzieć, to jest to, że mnie nie lubią, tudzież obrzucają mnie stekiem wyzwisk. Tego rodzaju chamów powinno się usuwać z przestrzeni publicznej. Powinni najpierw wrócić do szkoły, zdobyć nieco wiedzy, a do tego ogłady, a dopiero wtedy wypowiadać się, na jakikolwiek temat.

W związku z działalnością tego hejtera żądam zablokowania jego komentarzy zawierających ataki personalne przeciwko mojej osobie, a w razie odmowy zablokowania tego osobnika, domagam się usunięcia stąd mojego tekstu.

Mój artykuł jest i będzie dostępny na mojej witrynie, tam jednak nie ma i nie będzie możliwości jego komentowania. Nie zamierzam dyskutować z prymitywnymi hejterami na żaden temat. Chcę mieć spokój. I to uzasadnia moje żądanie.

Wcześniej były tam komentarze Skryby ale zniknęły. Osobnik ten (Grzegorz Jagodziński) przyznaje że sam nie jest z wykształcenia lingwistą a odnosi się tak jakby miał co najmniej doktorat. Musi że ma potężnych mocodawców dla swojej działalności propagandowej. Jak to się boi komentarzy Skryby. 😀 😀 😀

Witam na mojej witrynie internetowej. Mieszkam w Libiążu w województwie małopolskim. Z wykształcenia jestem biologiem, ale moje zainteresowania wykraczają daleko poza tę dziedzinę wiedzy.

lub

Z wykształcenia jestem biologiem, ale interesuję się także językoznawstwem i innymi dziedzinami nauki.

http://grzegorj.interiowo.pl/infopl.html

Slawizacja Europy i Azji czyli języki indoeuropejskie a genetyka

Stary artykuł Adriana Leszczyńskiego z maja 2014 roku. Po raz pierwszy ukazał się na Tarace. Tam też był komentowany. Myślę że warto przeczytać te stare komentarze z wielu powodów. Mnie zainteresowała dyskusja związana ze słowem książę. Na Tarace szybko ją zakneblowano. Postanowiłam ją odgrzać na innym moim blogu. Od tego czasu dowiedzieliśmy się sporo nowych rzeczy. Badania genetyczne wywracają postdziewietnastowieczną (współczesna wersja historii powstała gdzieś wtedy) historię do góry nogami.

Zaś co do powstania etnosu bałtyjskiego to wyewoluował on ze zmieszania Słowian i Finów. Gdy słowiańska kultura ceramiki sznurowej dotarła na tereny gdzie wcześniej występowała kultura Narwa zmieniła się tam kultura materialna i typ antropologiczny człowieka.
In the western regions this revolution has been proposed to be a quick, smooth and internal change that occurred at the preceding Funnelbeaker culture, having its origin in the direction of eastern Germany.[12] Whereas in the area of the present Baltic states and East Prussia, it is seen as an intrusive successor to the southwestern portion of the Narva culture. However, today Corded Ware is now everywhere seen as intrusive, though not necessarily aggressively so, and coexisting with earlier indigenous cultures in many cases.
https://en.wikipedia.org/wiki/Corded_Ware_culture#Origins_and_development

Dragomira

***

Podobieństwa pomiędzy językami, zaliczanymi dziś do rodziny języków indoeuropejskich, zauważono już w połowie XVII w. Wówczas to holenderski uczony Marcus Zuerius van Boxhorn porównał ze sobą pięć języków – niderlandzki, grecki, łacinę, perski i niemiecki – i doszedł do wniosku, że języki te muszą być ze sobą spokrewnione i musiały mieć wspólnego językowego przodka. Do swojego zestawienia dodał on, w późniejszym czasie, języki słowiańskie, bałtyjskie i celtyckie.
Powszechnie jednak za odkrywcę podobieństwa języków indoeuropejskich uchodzi brytyjski orientalista sir William Jones . Dokonując przekładów dzieł literatury indyjskiej i perskiej zauważył podobieństwa między sanskrytem, greką i łaciną i uznał, że wszystkie te trzy starożytne języki musiały wywodzić się ze wspólnego im prajęzyka, nazwanego językiem praindoeuropejskim. Jones do tej grupy zaliczył także języki germańskie i celtyckie. Później zaliczono do tej rodziny również języki słowiańskie, bałtyjskie i inne.[1] Badania nad pokrewieństwem języków indoeuropejskich prowadzone są do dziś.[2] W ostatnich latach pomocna w badaniu tych języków, i ich pokrewieństwa, stała się nauka, która pozornie z językami nie ma nic wspólnego. Mam tu na myśli genetykę, dzięki której coraz więcej możemy wiedzieć na temat rozprzestrzeniania się populacji ludzkich na Ziemi i o ich wzajemnym pokrewieństwie. Dzięki genetyce odkryto dość zaskakujące pokrewieństwa populacji ludzkich. Nauka ta w znacznym stopniu pokazała także zbieżność pomiędzy pokrewieństwem genetycznym a językowym.
W niniejszym artykule przedstawię pokrótce, co na temat pokrewieństw językowych mówią nam badania genetyczne. W interpretacji tych badań należy zachować szczególną ostrożność, gdyż rozwój języków następował w drodze różnych, odmiennych od siebie zdarzeń. Skupię się na językach indoeuropejskich, do których zaliczają się języki słowiańskie, w tym nasz ojczysty, polski.

Haplogrupy, kentum, satem
Wszystkie języki indoeuropejskie łączy w genetyce haplogrupa R1 męskiego chromosomu Y (tzw. Y-DNA). Znaczy to, że większość osób posiadająca tę haplogrupę, mówi dziś którymś z języków indoeuropejskich. Trwają spekulacje, gdzie miała początek populacja mówiąca pierwotnym językiem praindoeuropejskim.[3] W kwestii tej wypowiadali się już zarówno językoznawcy, jak i archeolodzy, a obecnie czynią to także genetycy.Pominę ten problem, gdyż nauka nie jest w stanie obecnie dać jednoznacznej odpowiedzi na te pytanie. Skupię się na tym, co działo się z ludnością o wspomnianej haplogrupie, a tym samym jak ewoluował język praindoeuropejski i jak dzielił się na grupy.
Haplogrupa R1 dzieli się na dwie wielkie podgrupy: R1a i R1b. Tak się niebywale składa, że podział ten odpowiada w znacznej części również podziałowi językowemu. Powszechnie języki indoeuropejskie dzieli się także na dwie wielkie grupy: satem i kentum.[4] Języki satemowe przeszły proces fonetyczny, w wyniku którego praindoeuropejskie miękkie „k’, g’, g’h” przeszły zwykle ostatecznie w „s, z”, w litewskim w „š, ž”, a w językach indoaryjskich w „ś”. Natomiast w językach kentumowych upodobniły się do siebie szeregi głosek „k’ / k” przechodząc w jednolite „k”, a labialna głoska „kw” zachowała swoją odrębność. Do języków satemowych zaliczają się: w Europie – języki bałtosłowiańskie, w Azji zaś języki z grupy indoirańskiej, w skład których wchodzą języki indoaryjskie, irańskie i nuristańskie. Ludność mówiącą językami satemowymi łączy w genetyce haplogrupa R1a.
Do grupy kentum należą zaś języki głównie zachodnioeuropejskie z grupy italo-celtyckiej (w tym współczesne j. romańskie) oraz germańskiej. Językami celtyckimi, romańskimi i germańskimi mówi w Europie w przeważającej większości ludność o haplogrupie R1b.

Bałtowie, Słowianie, Ariowie
Pokrewieństwo języków bałtosłowiańskich z indoaryjskimi widoczne jest też w podobnym słownictwie. Co ciekawe, dość silne podobieństwo zachowały słowa związane z wiarą i religią. Niektórzy autorzy stare słowiańskie słowa związane głównie z wiarą, jak „Bóg”, „święty”, „watra”, „mogiła”, „raj”, „niebo” uznają za irańskie zapożyczenia. Twierdzenia te wzięły się z mało przekonujących koncepcji, które do dziś funkcjonują w nauce. Dość powszechnie uważa się bowiem, jakoby na stepach Ukrainy mieszkały w starożytności irańsko-języczne plemiona Scytów i Sarmatów. Poglądy te, oparte na mało wartościowych przesłankach językowych, rozpropagowali zachodnioeuropejscy badacze. George Hinge, a potem Heinrich Tischner dostrzegali w końcówkach zapisanych pięciu scytyjskich imion, irański rzeczownik kšaya „władca”. I to jest cała teoria o „irańskości” Scytów. Ponieważ na podstawie tej mglistej teorii, Scytów uznano za Irańczyków, to tym samym uznano za nich także Sarmatów oraz, m.in. Alanów.[5] Teorię tę poparto następnie podobieństwem kolejnych kilku scytyjskich słów do słów irańskich. Nie zauważono jednak, lub raczej nie chciano zauważyć, że te same słowa występują w językach słowiańskich. Z tymi fantazjami dość skutecznie rozprawiła się genetyka.
Stare aryjskie źródła pisane wspominają, że do Azji przybyły z północy plemiona białych wojowników, zwanych Ariami. Plemiona te podbiły miejscową ciemnoskórą, drawidyjską ludność i przyniosły ze sobą indoeuropejski język, w tym wspomniane wyżej słowa. To same słownictwo, jako wspólne dziedzictwo, zachowało się u kuzynów Ariów, którzy pozostali w Europie, skąd wywędrowali Ariowie, a którzy dali, wiele wieków później, początek Słowianom. Zarówno Ariów jak i Słowian łączy haplogrupa R1a, ta sama budowa antropologiczna oraz podobny język – indoeuropejski z grupy satem. Zatem trzy nauki: genetyka, antropologia oraz językoznawstwo są zgodne w sprawie pochodzenia i pokrewieństwa Ariów ze Słowianami. Ariowie i ich potomkowie dali także początek państwu perskiemu. Ich migracja szła w jedną stronę – z Europy do Azji. Dowodem na to jest fakt, że współczesna populacja azjatycka o haplogrupie R1a różni się szczegółowymi kladami genetycznymi od populacji europejskich o haplogrupie R1a. Znaczy to tyle, że oddzielenie się grupy azjatyckiej od europejskiej było trwałe i nie było migracji powrotnej z Azji do Europy. Azjatyccy nosiciele haplogrupy R1a posiadają głównie klad SNP-Z93, który jest rzadko spotykany w Europie. Natomiast klady europejskie haplogrupy R1a praktycznie nie występują w Azji. Wynika z tego, że żadni „Irańczycy” nie grasowali po stepach Ukrainy. Genetyka przyniosła dodatkowe dowody na poparcie tej tezy. Wyniki badań kopalnego Y-DNA ze szkieletów scytyjskich z terenu Ukrainy i Rosji potwierdzają bliskie pokrewieństwo starożytnych Scytów ze współczesnymi Słowianami (haplogrupa głównie R1a-Z280). Natomiast wspomniane słowa, jak i wiele innych, to nie żadne zapożyczenia, lecz słowa o tych samych korzeniach, które mimo rozejścia się kuzynów – zachowały swój byt zarówno u Ariów azjatyckich, jak i u ich kuzynów Prasłowian pozostałych w Europie. Stąd podobieństwa słów scytyjskich do słów irańskich jak i słowiańskich.
Wniosek, jaki się z tego nasuwa, jest dość zaskakujący: Scytowie i Sarmaci to w linii prostej przodkowie Słowian, głównie wschodnich. Stąd wyśmiane „legendy” o sarmackim pochodzeniu polskiej, głównie kresowej, szlachty nie można dłużej uważać za bajki. Podobieństwo scytyjskich słów do słowiańskich tym bardziej tę teorię potwierdza. Warto wspomnieć, że cała Wschodnia Europa zwana była w starożytności najpierw Scytią, a następnie Sarmacją. Tak wielki lud nie mógł tak nagle zniknąć z tego olbrzymiego obszaru. Genetyka potwierdza, iż gen R1a był na tym obszarze obecny od tysięcy lat. Nigdzie nie zniknął, jest tu nadal. Podobnie jak satemowy indoeuropejski język, będący w linii prostej przodkiem współczesnych języków słowiańskich i w pewnym stopniu bałtyjskich.

Bałtowie a Finowie
Dwa współczesne małe bałtyjskie narody – litewski i łotewski, mówią językami uznawanymi za dość archaiczne. Często wykazywane jest ich pokrewieństwo z językami słowiańskimi. Również genetyka łączy narody bałtyjskie ze słowiańskimi. Jak nietrudno się domyślić, wspólną ich cechą jest haplogrupa R1a występująca u znacznego odsetka obu grup ludności. Stąd niewątpliwie wynika ich wspólne pochodzenie. Zastanawiające jest jednak pytanie: dlaczego języki bałtyjskie wyodrębniły się od wspólnej grupy, jaką tworzyły z językami słowiańskimi? Wśród wielu koncepcji, moją uwagę zwróciła jedna. Mówi ona o tym, że języki bałtyjskie powstały poprzez nałożenie się jakiegoś języka ugrofińskiego na język prasłowiański. Trudno mi w tej sprawie wyrokować, gdyż języki ugrofińskie, jak i bałtyjskie, są mi nieznane, jednak jeśli okazałoby się to potwierdzoną naukowo prawdą, to genetyka tym bardziej potwierdziłaby tę koncepcję. Łotysze – to genetycznie w 40 procentach ludność R1a, a w 38 procentach ludność o haplogrupie N (najliczniej występującej wśród ludów ugrofińskich). Podobnie rzecz przedstawia się u współczesnych Litwinów: 42% to N, zaś 38% to R1a. Zatem podział pomiędzy obie haplogrupy jest niemal równy i można w uproszczeniu uznać, że wynosi 40% na 40%. Stąd hipotetyczny wniosek, że Bałtowie i ich język powstał poprzez zmieszanie się dwóch różnych genetycznych populacji, które mówiły odmiennymi językami. Symbioza Prasłowian, z jakąś starą ugrofińską populacją, dała początek nowej grupie językowej, zwanej dziś bałtyjską.[6]

Celtowie, Germanie
Jak już wspomniałem, genetycznie Europa Zachodnia to domena haplogrupy R1b, a językowo – języków indoeuropejskich kentumowych. Pierwotnie ludność R1b musiała mówić językiem praitalsko-celtyckim, który z czasem rozdzielił się na języki celtyckie i italskie. Z dialektów italskich zrodziła się łacina, która za sprawą podbojów Imperium Rzymskiego rozprzestrzeniła się po Europie. Łacina zaś dała początek współczesnym językom romańskim. Powstały one na skutek nałożenia się łaciny na miejscowe języki różnych plemion. Języki celtyckie, niegdyś obecne na terenie sporej części Zachodniej Europy, uległy w dużej części zanikowi, głównie za sprawą właśnie łaciny. W swej dawnej postaci przetrwały tylko na półwyspie Bretońskim oraz na Wyspach Brytyjskich, gdzie zostały zepchnięte w czasach średniowiecza do defensywy, za sprawą angielskiego. Dziś językami celtyckimi mówi zaledwie kilkaset tysięcy ludzi, jednak poczucie celtyckich korzeni jest wciąż bardzo silne u kilku europejskich narodów, które w znacznej części zatraciły swój celtycki język.
Wspominając język angielski płynnie przechodzimy do kwestii powstania języków germańskich. Historia ich powstania jest nieco bardziej skomplikowana. Na początek zacytuję polską Wikipedię, która w haśle „Język pragermański” przytacza taką oto informację:
„Początki języka pragermańskiego owiane są tajemnicą. Niektórzy językoznawcy wysuwają ostrożne hipotezy, że język ten powstał w wyniku nawarstwienia się późnych dialektów praindoeuropejskich na bliżej nieokreślony substrat języków uralo-ałtajskich. Inne hipotezy wskazują raczej na substrat azjanicki . Dowodem takiego właśnie przebiegu wydarzeń ma być fakt występowania we współczesnych językach germańskich dużej liczby słów nieindoeuropejskiego pochodzenia – zwłaszcza tych związanych z morzem i żeglugą, np. niem. See, ang. sea, niderl. zee, szw. sjö (rekonstruowana forma pragermańska – *saiwi-, *saiwa-) obok indoeuropejskich nazw niem. Meer (por. pol. morze, łac. mare). Należy tu jednak jeszcze cały szereg wyrazów ogólnych, takich jak niem. trinken – ang. drink – szwedz. dricka (=pić; rekonstruowana forma pragerm. *drenk); niem. Weib –ang. wife (=kobieta, żona; rekonstruowana forma pragerm.: *wiba)”.
W świetle najnowszych badań genetycznych, teoria nałożenia się języka indoeuropejskiego na bliżej nieokreślony język, zdaje się mieć dodatkowe argumenty. Genetyka dowodzi, że staroeuropejska ludność o haplogrupie I1 męskiego chromosomu Y, zamieszkująca w zamierzchłych czasach Skandynawię, zmieszała się z indoeuropejską ludnością o haplogrupie R1a oraz R1b. Badania genetyczne wskazują, że ludy germańskie, w tym zwłaszcza skandynawskie, to mieszanina trzech wspomnianych grup genetycznych. Również języki germańskie, a konkretnie ich przodek – hipotetyczny język pragermański, uważany jest za język kreolski, czyli za mieszaninę innych języków.
I tak, jak wspomina polska Wikipedia, jakiś dawny indoeuropejski język nałożył się na język wcześniejszy. Dziś, dzięki genetyce, wiemy, że były dwa indoeuropejskie języki, które nałożyły się na język „staroeuropejski”, którego nazwę właściwiej „językiem staronordyckim” w odróżnieniu od hipotetycznego języka Staroeuropejczyków bałkańskich o haplogrupie I2a1. Zatem nauka ścisła, jaką jest genetyka, przyszła w sukurs nauce starszej,językoznawstwu, i potwierdziła wcześniej wysnuwane teorie, jednocześnie rozszerzając wiedzę na ten temat.
Jak już wyżej to opisałem, wiemy jakim językiem mówiła ludność o haplogrupie R1a. Był to język z satemowy z rodziny języków indoeuropejskich. Ponieważ języki germańskie zalicza się do języków kentum i ponieważ wśród ludów germańskich gen R1b dominuje, możemy domniemywać, iż największy wpływ na powstanie języka pragermańskiego miała populacja ludzka o wspomnianej haplogrupie, która mówiła językiem lub językami praceltyckimi, lub praceltycko-italskimi. Na powstanie języka pragermańskiego wpływ miała także populacja o haplogrupie R1a mówiąca językiem prasłowiańskim. Niewątpliwie wpływ ten miała też wspomniana ludność staroeuropejska ze Skandynawii o haplogrupie I1. Niestety, nie wiemy jakim językiem mówiła ta ludność. Od dawna czynione są próby zidentyfikowania tego języka. Niektórzy językoznawcy twierdzą, że aż 1/3 słów w językach germańskich ma pochodzenie nie-indoeuropejskie.[7] Językoznawcy wyszukali takie słowa w językach germańskich. Słowa te zdają się nie być podobne do słów występujących w innych językach indoeuropejskich. Stąd wniosek, że musiały pochodzić od jakiegoś innego, nie-indoeuropejskiego, nieznanego języka. Wynika z tego, że ludność o haplogrupie I1 wniosła swój udział w powstanie języka pragermańskiego, choć wpływ ten był mniejszy niż łączny wpływ populacji indoeuropejskich o haplogrupach R1b oraz R1a. W przeciwnym razie języki germańskie nie byłyby zaliczane do rodziny języków indoeuropejskich, a tym bardziej do grupy kentum tych języków.

* * *

Na podstawie powyższych przykładów, które ukazują jak łączą się języki z genami, można wysnuć wniosek, iż genetyka w ciągu zaledwie kilkunastu lat zdążyła wnieść duży wkład w poznanie zagadnień związanych z pochodzeniem etnosów i ich języków. Nie da się ukryć, że badania genetyczne zdążyły zrewolucjonizować poglądy na te, jak i inne tematy. Czas pokaże, jakie kolejne ciekawostki i tajemnice odkryje przed ludzkością ta specyficzna dziedzina nauki. Warto im się na bieżąco przyglądać.
Adrian Leszczyński

Ślady słowiańszczyzny zachowane w nazwach miast i rzek III

A teraz dla tych co przetrwali lekturę nazw miejscowości (szacun), albo po prostu przeskoczyli do tego momentu (wybaczam oczywiście) mam teraz ciekawe zagadnienie dotyczące pochodzenia nazewnictwa rzek i miejsc i związany z tym prawdziwy zasięg osadnictwa lub przynajmniej znaczącej bytności Słowian z odległej przeszłości.

Według mnie zasięg osadnictwa bardzo dobrze odzwierciedlają nazwy geograficzne a w szczególności rzeki, które w olbrzymiej części zachowały pierwotne, czyli prastare nazwy, nadane przez ludy osiedlające się na danym obszarze jako pierwsze. Oczywiście niektóre uległy zniekształceniu lub zamianie na lokalne nazwy, ale zachowały coś z pierwotnych nazw.

Słowiańskie-Wendyjskie nazwy rzek miały często w nazwie człony „-dawa” lub „-nara”.

Zaczynam od członu „-dawa” co według mnie oznacza „dająca”:

Rzeka Sprewa – to dawna Szpredawa lub Szprodawa w zależności od źródeł – według mnie nazwa znaczyła pierwotnie: „dająca szproty”. Skoro puszcza dawała zwierzynę, to rzeka dawała swoje dary.

Obecna rzeka Mandawa to słowiańska Żytawa (nawet miejscowość obok rzeki pozostała Zittau co pomimo zniemczenia jest dość czytelne i pasuje a co można znaleźć w powyższym spisie miejscowości pod numerem 104), ale analogicznie jak ze Sprewą, gdzie skrócono końcówkę zapewne pierwotnie nazwa brzmiała Żytodawa co według mnie znaczyło pierwotnie: „życie dająca”. Życie roślinom (nawodnienie) jak i ogólnie.

Mamy też Windawę na Łotwie – tu też nad rzeką Windawą, miasto Windawa (podobnie jak nad Żyta(da)wą miasto Żytawa). Niestety nie ustaliłem jeszcze co może oznaczać w nazwie człon „win”, natomiast podaję jako przykład nazwy rzeki o słowiańskiej nazwie z terenów wschodniej Europy.

Co można powiedzieć o belgijskim mieście Gandawa (znanym także po zmianie nazwy jako Ghent)? Leży na rzeką o nazwie Leie – jak od słowa leje, lać, zlewać. Gan to słęp, inaczej trójkątna sieć rybacka. Czyżby była to pierwotnie miejscowość w której trudniono się wytwarzaniem sieci rybackich? Gan dawa – „sieci rybackie dająca” ? Wszak leży u zbiegu rzek (kojarzy mi się tu przy okazji nazwa rzeki Ganges co może jedynie być zbieżnością przypadkową, ale nigdy do końca nie wiadomo skoro i tam byli Ariowie-Słowianie).

Gandawa leży także nad rzeką Skalda, nie znalazłem jednak żadnego tłumaczenia bezpośredniego dla tej nazwy ani też oprócz końcówki „-da”, pozornie nie ma żadnego znaczenia słowiańskiego. Jednakże ta końcówka „-da” sugeruje że to jakaś pozostałość po przeszłości, zatem pierwszy człon musi mieć jakieś znaczenie. Skalda to spolszczona nazwa Schelde, na starych mapach pisana jako Szelda. Dla pierwszego członu Szel lub Schel też nie ma tłumaczenia, ale wikipedia wyprowadza etymologie od „schol” „skol” „sceald” „shoal” co oznacza mieliznę, ławicę. Zatem dopiero wywody etymologiczne ukazują sens nazwy Schelda jako „ławice-da” lub „ławice-dająca”. Nie dziwne, że osada nad tą rzeką została nazwana Gandawa, czyli „sieci rybackie dająca”. Są ławice, trzeba łowić sieciami, to logiczne…

Innym znaczeniem tej nazwy rzeki może być wspomniane znaczenie mielizna, ponieważ jak się we wtorek 9 sierpnia przekonałem zupełnie przypadkiem przy wejściu na plażę niedaleko Jarosławca, mielizna to synonim ławicy. Obok plaży stoi duży drewniany informator na temat historii Morza Bałtyckiego, a na nim były oznaczone płycizny M.Bałtyckiego nazwane ławicami: Ławica Orla, Ławica Odrzana itp., poniżej grafika pokazująca to samo co na tym informatorze z nazwami płycizn (występuje tu też nazwa Rynna, o czym napiszę poniżej odnośnie omówienia kolejnych rzek):

2433f34affa02f9ac332034e37953495

https://pl-static.z-dn.net/files/d3f/2433f34affa02f9ac332034e37953495.jpg

Wracając do sedna, rzeka Szelda mogła oznaczać zarówno „ławicę dająca” jak i „mieliznę dająca” czyli przejście, bród dająca. Jedno nie wyklucza drugiego. Oglądałem kiedyś film przyrodniczy, gdzie pokazano jak delfiny w grupach stosowały taktykę zagonienia ławic rybnych na płycizny i tam już bezpośrednie kończyły polowanie. Skoro delfiny doszły do takiej strategii to chyba nie można odmówić takiego wykorzystania płycizn ludziom, prawda? Także Szelda – ławicę (ryb) dająca i jednocześnie mieliznę dająca.

Z ciekawostek na tej samej mapie gdzie jest nazwa rzeki Szelda, znalazłem miasto Salzburg które tam ma nazwę Solnogród. Mogę podać link jak ktoś życzy, poniżej:

http://web.archive.org/web/20110817153644/http://halat.pl/slowianszczyzna_zachodnia_i_germania.pdf

Drugim członem słowiańskim w nazwach rzek jest „-nara”.

Bo „nara” to „woda” to (z reguły) „nurt” jeśli mówimy o rzece.

Istnieje ta nazwa wody w Sankskrycie, istnieje też w języku litewskim, istnieje w wielu nazwach na tereniu krajów słowiańskich lub tam gdzie można podejrzewać że Słowianie dotarli.

Z rzek mamy w Polsce Narew.

Mamy także Nur czyli obecny Bug.

W Rosji rzeka Nara wpada do Oki, są też stawy Nara.

Także w Rosji są rzeki Narma oraz Ninur.

Jest Narwa w Estonii (leży na nią miasto Narwa).

Na Bałkanach rzeki Naretwa, Narenta.

Rzeka Narn (nazwa dawna) w Austrii, wpada do Dunaju.

Nura (obecnie Tanaro) dopływ Padu we Włoszech. A sam Pad czyżby to rzeka która wPADa do morza? Gra słów, skojarzenia, ale…?

Rzeka Arno we Włoszech wpada do Morza Liguryjskiego kolejny przypadek zaniku początkowej głoski „N”?

Rzeka Nar (kiedyś) obecnia Nera to główny dopływ Tybru (Włochy).

W Hiszpanii płynie Manzanara – zakładam że to nazwa nadana jeszcze przez Wandalów (zastanawiam się jeszcze czy człon Manza – może mieć coś wspólnego z nazwą innej rzeki Moza, brzmi podobnie, będę to drążył).

Dalej wyliczając: Nura rzeka w Kazachstanie.

Nura (nazwa dawna) to dopływ Gangesu, leży nad nią miasto Nurralapur.

Skoro wcześniej wspomniałem o zasięgu południowym osadnictwa / nazewnictwa to i o północnym zasięgu też trzeba, a mam tu na myśli miasto Narwik. Według etymologii nazwa pochodzi od staronordyckiego „Narja” oznaczającego wąski cypel lądu i „wik” – osiedle. Według mnie człon Narja może i jest pochodzenia staronordyckiego, ale uważam że staronordycki pochodzi od języka prasłowiańskiego. Zatem Narja może po przekształceniach języka na przestrzeni stuleci oznaczać cypel, ale pierwotnie wzięło się właśnie z wody – ze słowa Nara i właściwie oznacza coś pomiędzy wodą. Odnośnie wywiedzenia języka staronordyckiego z prasłowiańskiego też chciałbym zrobić krótki artykuł w niedalekiej przyszłości – chociażby dlatego żeby poprzeć powyższą teorię o pochodzeniu nazwy miasta Narwik od słowa „nara” czyli wody (a przy okazji będzie też coś o runach i rozprzestrzenianiu się języka mówionego i pisanego).

Jest takich nazw w Europie o pochodzeniu słowiańskim znacznie więcej. Znaczy nie tylko w Europie ale tam gdzie według wszelkich danych sięgał język Słowian, pierwotnie Ariów, Wenetów, Wenedów, Windów. Już samo znaczenie Weneci – niebiescy, sugeruje że ich życie i gospodarka były oparte na wodzie, modrej, błękitnej czy to w rzekach czy w jeziorach czy w morzach, także idźmy dalej:

Rzeka Aare z niemieckiego, Aar z francuskiego, albo Ara w retoromańskim (czyżby z czasem zaniknęło początkowe N a pierwotnie nazwa brzmiała Nara?), rzeka w Szwajcarii, dopływ Renu, leży nad nią miasto Aarau (Narau?). Co ciekawa rzeka Ara wpada do jeziora Thun (wygląda to na słowiańską toń – porównajcie np. z Don, Dunaj, albo ze słowem tonąć).

Rzeka Izara we Francji mająca źródło swojej nazwy rzekomo (pasuje to słowo) w celtyckim isisar co znaczy bystry, silny, szybki. Ale ten kto wywodził z tego słowa nazwę rzeki chyba nie znał słowiańskich nazw takich jak Ostrów (od ister), wszystkie Ostrowy wzięły nazwę od tego że rzeka tam gdzie tworzy się Ostrów (czyli wyspa) jest bystra, prąd jest silny, ponieważ rzeka się zwęża a jak wiadomo z prawa Bernouliego tam gdzie przepływ się zwęża tam rośnie prędkość przepływu cieczy, także wiadomo… Wyspy mają ostry kształt, tak są kształtowane przez nurt rzeki.

W Polsce i Czechach płynie bowiem inna rzeka o bliźniaczej nazwie Izera.

Jest też Izara niemiecki dopływ Dunaju o źródłach w Austrii, tutaj ciekawe zdjęcie potwierdzające że Izara i Ostrowy mają dużo wspólnego, wyspa na wyspie :

800px-Isar_an_der_Wittelsbacher_Bruecke_Muenchen-4

Wymienię jeszcze kilka rzek i spróbuję dojść do pierwotnego znaczenia ich nazw a przy okazji i okolic tych rzek:

Rzeka Rodan we Francji – według mnie pierwotne znaczenie to „rodzący” (plony?), lub „dający urodzaj”. Można porównać wyprowadznie na blogu Skribh imienia Afrodyta: Ap-rodyta czyli z wody zrodzona. I przy okazji – nazwy wysp na Morzu Egejskim: Rodos i Karpatos – czy to nie nazwy nadane przez Dorów?

Rzeka Marna we Francji – czy to nie zniekształcone Narna?

Albo Loara Lo(n)ara ? Noara? Tutaj popuszczam wodze fantazji i twierdzę że skoro rzeki dawały urodzaj to kraina Akwitania to Aquidania, dająca wodę lub w konsekwencji od ilości wody i kwitnięcia roślin „Zakwitania”… Ale to tylko na zasadzie ciągu skojarzeń.

Na podobnej zasadzie wypaczenia pierwotnego słowa „nara” uważam że wszystkie duże zbiorniki wodne w Europie zwane Morzami czyli w starożytnych kronikach i na starożytnych mapach opisywane jako np. „Mare Adriatico” czy „Mare Mediterraneus” czy „Mare Aegeum” czy nawet „Mare Sarmaticus” zostały tak nazwane z powodu właśnie zniekształcenia pierwotnego zapisu i wymowy pierwotnej nazwy przez twórców tych map i kronik czyli Rzymian i trochę Greków.

Bo jak wiadomo Rzymianie pochodzą od Etrusków a ci z kolei od Słowian a Grecy też w jakimś stopniu mają wiele wspólnego ze Słowianami, przynajmniej starożytni Grecy poprzez Dorów.

Etruskowie posługiwali się pismem i mową, które były mocno zniekształconymi pochodnymi języka słowiańskiego co udowadniał Polak nazwiskiem Wolański a ostatnimi laty nawet odczytał język Etruski Pan Winicjusz Kossakowski używając do tego runów słowiańskich.

Na pochodzenie zapisu i alfabetu greckiego od run słowiańskich też są dowody, przynajmniej teoretyczne (m.in. praca Winicjusza Kossakowskiego, czy śmiałe teorie z blogu Ireneusza Ćwirko).

Wracając do rzek:

Rzeka Rhin, a może pierwotnie Ryń lub Rynna? Położone jest nad nią miasto Neureppin (podkreślam początek nazwy miasta: Neure), lecz odnośnie samego miasta to tylko spekujacja, bo być może Neu to od nowy, reppin to od rypin, co mogło znaczyć rybin – Nowy Rybin – to miasto też może mieć słowiańskie korzenie.

Podobnie Rhein – czyli Ren, a może Ryń – rynna? Jak wiemy z obecnego nazewnictwa przepływów wodnych na M. Bałtyckim występuje nazwa Rynna Słupska dla zagłębienia na dnie morza. Mamy też jezioro Ryń w Polsce, chyba nie bez powodu (jego kształt i głębokość).

Rzeka Ruhra, taka nazwa jak rynna czyli trochę inna rura…

Niemiecka rzeka Ucker (dawniej Wkra lub Ukra), północno wschodnie Niemcy.

Np. rzeka Lech (Niemcy) i obok miejsce dawnej bitwy na Lechowym Polu…

A obecne państwo Liechtenstein choć wzięło nazwę od założycieli to czy ich pierwotna nazwa z kolei to zniemczona Lechowa Skała (kamień)?

Odnośnie samego Liechtensteinu to w nim samym mamy np. Rheinau-Tentscha – tu się pcha na usta słowo TĘCZA. Samo słowo tęcza jest czysto słowiańskie, a zatem… W ogóle tam gdzie w języku niemieckim zapisane jest „sch” to już zachodzi podejrzenie że to zniemczony zapis słowiańskiego sz lub cz i można już badać pochodzenie niemieckiej nazwy od jakiegoś słowiańskiego przodka.

Z ciekawostek to znalazłem jeszcze na starych mapach w północnej Afryce rzekę Zawiła. Może miała dużo zakrętów jak dostała nazwę od Wandalów którzy się tam zapuścili? Kto zaprzeczy, a kto potwierdzi?

Na samym końcu powracam do polskich rzek, bo choć wspomniałem o paru w kontekście członu „-nara” to uważam że o tych większych z innymi nazwami pomimo tego że znaczenie i pochodzenie nazw wydaje się oczywiste, też wypada choć parę zdań napisać.

Wisła – teorii jest kilka: Wijsła (od wicia się w kraju Sławian), Wiskla (tu na zasadzie zależoności, bo znalazłem źródło w którym zapis nazwy Sklawinowie powinien być wymawiany Sławinowie z tego względu że w tym samym źródle autor starożytny zapisuję nazwę Wisły jak Wiskla właśnie), Wister (od ister – bystry), Vistula (łaciński zapis nazwy w związku z nieumiejętnością właściwej wymowy Wisła Wiskla Vistula – spróbujcie wymówić szybko Wiskla i Vistula a następnie Wisła ale tak po kresowemu). Nawet inna nazwa Wisły Wandala – rzekomo pochodzi od kombinacji wen-dół czyli wodny dół lub wodna dolina lub wene-dala co według mnie może oznaczać np. niebieska – dolina.

Odra – według mnie od koloru wody – modra, być może zanikło M na początku nazwy wynikające z niespójności przekazu przy zapisie na mapach starożytnych. Kojarzy mi się też do tego nazwa Odrowąż – co według mnie oznacza wijący się modry wąż w dolinie, przecież to obraz rzeki widziany z jakiegoś wzniesienia.

Warta – być może jako rzeka graniczna plemienna, sama sobą pełniła straż czyli wartę, a może pochodzi od słowa wartka czyli inaczej bystra. Uważam też że jak dająca dary była bardzo wartościowym ich źródłem, była po prostu siebie warta.

Jeszcze silę się na krótkie podsumowanie tego podwójnego wypracowania. Podwójnego bo zacząłem o miejscowościach a skończyłem na rzekach.

Śledząc uważnie nazwy miejscowości i rzek oraz próbując dociec ich znaczenie można określić pierwotny zasięg ludów mówiących językami słowiańskimi lub windyjskimi, jak kto woli. W tej pracy skupiałem się tylko na dużych rzekach bo to one według mnie pierwotnie jako pierwsze zyskiwały miano – nazwę, jako główne przeszkody lub miejsca gdzie zakładano osady. Jako duże rzeki lub rzeki graniczne poszczególnych plemion – warte były wyróżnienia szczególnymi nazwami. Pomniejsze rzeki, rzeczki i strumienie, których było mnóstwo i były pospolite zyskiwały lokalne nazwy, zakładam że znacznie później niż te główne, bardziej w celach orientacyjnych lub badawczych. Analogicznie do kanałów wodnych kopanych przez ludzi – te duże i znaczące mają swoje nazwy od samego początku, a któż nadaje nazwy pomniejszym kanałkom lub rowom melioracyjnym czy przydrożnym?

Mam nadzieję że zaciekawiłem i podsunąłem ciekawe informacje. Nie wyczerpałem tematu. Mam jeszcze kilka teorii, którymi być może niedługo się podzielę. Liczę też na jakąś wymianę korespondencji, bo czasem dyskusja daje więcej niż suchy artykuł.

Dziękuję za poświęcenie uwagi.

Pozdrawiam serdecznie czytelników

Karol – Słowomił

Ślady słowiańszczyzny zachowane w nazwach miast i rzek II

Miejscowości na terenie dolnych Łużyc (Delne Łuzicy):

 1. Babin Baben bei Drehna
 2. Barak Vorwerk bei Lubbenau
 3. Baran Bahren
 4. Barce Barzig
 5. Barść Forsta
 6. Barść Stary Alten-Forsta
 7. Berkława Berklau
 8. Beżkow Beskow
 9. Bjeła Góra Bielgure
 10. Bjełow Bohlow
 11. Bocyn Botzen
 12. Boroj Bohrau
 13. Boryń Bahren
 14. Bośac Boschwitz bei Lubbenau
 15. Briwałd Freiwalde
 16. Brjazanki Bresenchen
 17. Brjozow Birkenberge
 18. Brody Pforten
 19. Bronkowy Branke
 20. Bróżańce Scheuno
 21. Buchojc Klein-Beuche bei Lubbenau
 22. Buchow Gross-Beuche
 23. Bukow Buckow
 24. Bukowina Buchholz im Kreise Starkow
 25. Bukowinka Peitzendorf
 26. Bukowka Buckowke
 27. Buść Beutsch
 28. Butowka Bate
 29. Buźemyślje Bademausel
 30. Bżeź Sese bei Lubbenau
 31. Cerkwica Zerkwitz bei Lubbenau
 32. Cernjow Rutzke
 33. Cowe Zaue
 34. Cybalin Zibelle
 35. Damna Dahme
 36. Darbna Stara Alt-Dobern
 37. Derbno Dobern
 38. Dłope Kittlitz bei Lubbenau
 39. Dłusk Dolzig
 40. Dłużańki Stossdorf
 41. Dobrobuz Doberbus
 42. Dobryług Dobrolug
 43. Dolane Dolechen
 44. Domaśajce Domsdorf
 45. Drjonow Drehna
 46. Drobkowy Kahnsdorf
 47. Drochow Drochow
 48. Dube Duben
 49. Dublice Truplitz
 50. Dubojce Daubendorf
 51. Dubrawa Kruge
 52. Dwory Durrhofen
 53. Gasyn Gassen
 54. Geśćeraz Gasterode
 55. Glichow Glicho
 56. Golin Galen
 57. Goliśyn Golssen
 58. Gorańki Gorenchen
 59. Góze Kahnsdorf
 60. Gozna Gosda
 61. Grabice Grabendorf
 62. Grabin Finsterwalde
 63. Grabków Grabkow
 64. Granów Granow
 65. Grjeśna Griesen an der Neise Gutte
 66. Grość Kickebusch bei Lubbenau
 67. Groźiśćo Sonnenwalde
 68. Gubin Guben
 69. Gustoje Grossenbaide
 70. Hagnow Hahnchen
 71. Hartmanojce Hartmannsdorf
 72. Hogrozna Oggrosen
 73. Hołtna Altnow
 74. Hugline Orgeln
 75. Huśa Góra Hausberg
 76. Chańc Golbitz
 77. Chochoł Kuckelsberg
 78. Chółc Golzig bei Golssen
 79. Chósćik Lasdorf
 80. Chośeśće Schlabendorf
 81. Chudowina Mittenwalde im Kreise Starkow
 82. Chwałojce Quolsdorf
 83. Jaligojce Jocksdorf
 84. Jamnice Jamnitz
 85. Jamno Jahmno
 86. Jareśk Jarischke
 87. Jaserna Jessen
 88. Jaserń Jessern
 89. Jata Jate
 90. Jawora Janer
 91. Jazorce Malenchen
 92. Jazory Gross-Jaser
 93. Jeleńce Gellnitz
 94. Jemelnica Jemlitz
 95. Jutrebog Juterbog
 96. Kaława Kalau
 97. Kałk Kalke
 98. Kamena Steinkirchen
 99. Kamena Kemmen
 100. Kamenc Kemnitz
 101. Kameńki Kaminchen
 102. Kisturina Kustrin
 103. Klećiśća Klesen
 104. Kljeśojc Klein-Klesse bei Lubbenau
 105. Kljeśow Gross-Klesse
 106. Klodnej Kladen bei Lubbenau
 107. Koblej Kabel
 108. Kochanojce Kocksdorf
 109. Kołow Kohlow
 110. Kónjow Pferden
 111. Konopatna Kantdorf
 112. Kosmejce Jocksdorf
 113. Kosomot Kossenblatt
 114. Kóstkow Kirchhain
 115. Kozłow Kasel bei Golssen
 116. Krje Sakrow
 117. Krolow Krohlo
 118. Krosyn Krossen
 119. Kśawlica Krawlitz
 120. Kśimice Krimnitz bei Lubbenau
 121. Kśuświca Krausnik
 122. Kudmeń Kaden
 123. Kuśej Ullersdorf
 124. Kuśkow Kuschke
 125. Lamboconja Durrenwolf
 126. Łaz Lase
 127. Łazk Looske
 128. Libeśin Lipten
 129. Libie Liebitz
 130. Lindroz Linderode
 131. Line Leine
 132. Lipna Leipe bei Pforten
 133. Ljeska Lieschen
 134. Ljeskej Leskel
 135. Lubchoł Leubchel
 136. Lubin Lubben
 137. Lubń Gross-Lubbenau
 138. Lubnjow Lubbenau
 139. Lubolce Lubolz
 140. Luboraz Luberose
 141. Łukowica Luckajz
 142. Łuki Lucke
 143. Łukow Luckau
 144. Lutol Gross-Leuten
 145. Maliń Mahlen
 146. Malinki Malenchen
 147. Małksa Molkwitz
 148. Marcośice Markersdorf
 149. Maśow Maschen bei Finsterwalde
 150. Młoże Mlode
 151. Merzow Schmorso
 152. Miśk Neundorf bei Lubben
 153. Mochlice Mochlitz
 154. Mochow Mache
 155. Móst Wendisch-Musta
 156. Mrócna Bretschen
 157. Mukwar Muckwar
 158. Mułkece Mulknitz
 159. Murjow Meauro
 160. Naźejece Nehsdorf bei Finsterwalde
 161. Ńewjeś Niebisch
 162. Niwerła Niwerle
 163. Niwica Niewitz
 164. Njabodojce Nebendorf
 165. Njacyna Bibersdorf
 166. Nagluz Lammsfeld
 167. Njamaśchleb Nimaschklebe
 168. Nosydłajce Nossdorf
 169. Nowa Njewa Neu-Zauche
 170. Nowa Wjas Ritzneudorf bei Golssen
 171. Olberna Olbran
 172. Holberna Hohlbrunn
 173. Parsk Wusterhausen bei Berlin
 174. Pinow Pinno
 175. Podmokła Podemak
 176. Podrożdź Buderose
 177. Pokużel Bokuschel
 178. Pricyn Pritzen
 179. Pribreg Furstenwalde
 180. Pyśym Pose
 181. Radochlice Redchensdorf
 182. Radom Radensdorf bei Lubben
 183. Radowańk Radensdorf
 184. Radyń Gross-Raden
 185. Radyńc Klein-Raden
 186. Rańchow Treppendorf
 187. Ranśow Ranzow
 188. Rewojce Redlitz bei Lubbenau
 189. Rjasne Ressen
 190. Rjasnik Briesnik
 191. Rjaśćan Breschen bei Sonnenwalde
 192. Rikowałd Reichwalde
 193. Rogow Horno
 194. Rogow Ragow bei Lubbenau
 195. Rudna Reuden
 196. Rudow Altnow
 197. Rukow Liebenwerda

 198. Rycharojce Reicherskreuz

 199. Sćenojce Stennewitz bei Lubbenau

 200. Selc Zelz

 201. Słopice Schlepzig

 202. Sowej Eulo

 203. Spicharow Speichro

 204. Sprejchrow Spreichrow

 205. Stare Sedło Starzeddel

 206. Sterbrice Stobritz

 207. Stoki Stacje

 208. Storkow Storkow

 209. Stweśno Peschen

 210. Swjetow Sswito

 211. Sykadłow Ziekadel

 212. Syneńce Zinnitz

 213. Śadow Schadow

 214. Śelnica Schellnitz

 215. Śerpśow Erpitz

 216. Śmarżow Schmerso bei Sonnenwelde

 217. Śrebice Trebitz

 218. Śtańśojce Eissdorf bei Lubbenau

 219. Śtotup Stothof bei Lubbenau

 220. Śtotupk Stossdorf

 221. Śtregow Strege

 222. Śupice Schipsdorf

 223. Śylde Schildo

 224. Tarpe Terpe

 225. Tłukom Schonfeld bei Lubbenau

 226. Torgow TorgauStadt

 227. Tornow Torno

 228. Trebulje Triebel

 229. Treplin Tschepeln

 230. Treśojce Schecksdorf

 231. Trupe Straupitz

 232. Tupc Teupitz im Kreise Storkow

 233. Ulojce Deulowitz

 234. Waldow Waldow

 235. Welchna Biskendorf

 236. Werchowna Werche

 237. Wikow Elsterwerda

 238. Wiłowa Eulo

 239. Witanojce Witmannsdorf

 240. Witśebog Jutrebog

 241. Wormlag Wormlage

 242. Wośkalawa Kahnsdorf bei Lubbenau

 243. Wośkojce Exdorf

 244. Wotrow Doberstroh

 245. Wotrowce Bischdorf

 246. Wusokej Wiessack

 247. Wyrtśowaś Atterwasch

 248. Załuż Salhausen

 249. Zarjec Sahritz

 250. Zasłomeń Sassleben

 251. Zgorelc Gorlitz im der Ober-Lousitz

 252. Zmjeśow Gross-Moso

 253. Zmjeśowk Klein-Moso

 254. Zrakow Srakow

 255. Żadow Sade

 256. Żałgosć Salgast

 257. Żarnow Baworski Deutsch-Sorno

 258. Żarow Sorau

 259. Żełm Baruth

 260. Zelnojce Hinneberg bei Lubbenau

 261. Żemr Sommerfeld

 262. Źimorojce Simmersdorf

 263. Żrobolce Trebatsch

 264. Żytym Settinchen

 265. Bageńc Bagenz

 266. Barbuk Barenbruck

 267. Bjeła Biela

 268. Bjełośin Belten

 269. Błobośojce Bloischdorf

 270. Bobolce Boblitz

 271. Bobośojce Bansdorf

 272. Bobow Babe

 273. Bolaśojce Bolschwitz

 274. Bórkowy Burk

 275. Bośojce Bosdorf

 276. Brama Brahmo

 277. Brjaze Briesen im Kreise Kalau

 278. Brjazyna Briesen

 279. Brjazynka Bresenchen im Kreis Kottbus

 280. Brodkojce Brotkowitz

 281. Brunswik Brunswik Vorstadt Kotbus

 282. Bukojna Buchwalde bei Senftenberg

 283. Bukojc Klein-Buckow

 284. Bukow Gross-Buckow

 285. Bukowina Buchhoz im Kreise Kalau

 286. Carna Zschorna

 287. Cazow Zasow

 288. Cersk Zschernitz

 289. Dalic Dalitz

 290. Debsk Debrik

 291. Deśank Dissenchen

 292. Deśno Dissen

 293. Długe Dluge

 294. Dobrińe Małe Klein-Dobern bei Sonnenwelde

 295. Dobrine Małe Klein-Dobern im Kreise Kotbus

 296. Dobrine Welike Gross-Dobern

 297. Domaśojce Domsdorf

 298. Drejce Wuste Drewitz

 299. Drjeżnice Drischnitz

 300. Drjonow Drehnow

 301. Drjowk Drebkau

 302. Dube Eicho

 303. Dubrawa Dubrau in Kreise Kalau

 304. Dubrawka Dubrauke

 305. Dubrawka Frauendorf

 306. Giśkojce Geisendorf

 307. Glinsk Glinzig

 308. Gogołow Gross-Gagel

 309. Gogołowk Klein-Gagel

 310. Gólaśow Golschow

 311. Gółbin Gulben

 312. Golink Galinchen

 313. Gołkojce Kolkwitz

 314. Góriz Goritz

 315. Górki Gorik

 316. Górna Milkersdorf

 317. Górow Guhrow

 318. Gozd Gosda

 319. Grabice Grabitz

 320. Gribownja Gribow

 321. Gródk Spremberg

 322. Grożiśćo Grotsch

 323. Gurjonow Kumptendorf

 324. Hańk Hahnchen

 325. Hażow Hasow

 326. Grabie Heinrichsfelde

 327. Horlica Horlitz

 328. Husoka Weissagk

 329. Huśtan Wustenhain

 330.  Charlottendorf

 331. Chmelow Schmelwitz

 332. Chojane Kandorf

 333. Chorice Goritz

 334. Chosćik Lasdorf

 335. Chośebuz (Khoćebe) Kotbus

 336. Chusej Kausche

 337. Jabłoń Gablenz im Kreise Kotbus

 338. Jamice Jamlitz

 339. Janśojce Janschwalde

 340. Jaseń Jessen

 341. Jazork Jasrik im Kreise Spremberg

 342. Jażyn Jaschen

 343. Kałkojce Kalkwitz

 344. Kibuś Kickenbusch

 345. Klejśnik Wolkenberg

 346. Klinka Klinge

 347. Kochanojce Kocksdorf im Kreise Spremberg

 348. Kokrjow Kockrow

 349. Kólsk Weliki Gross-Koltzig

 350. Kólsk Mały Klein-Koltzig

 351. Kotłow Katlau

 352. Komorow Zły Senftenberg

 353. Kopac Koppatz

 354. Kopańce Neuhausen im Kreise Kotbus

 355. Koreń Kahren im Kreise Kotbus

 356. Kosobuz Kunnersdorf im Kreise Kotbus

 357. Kosojce Kosswig im Kreise Kalau

 358. Kośnojce Koschendorf im Kreise Kalau

 359. Kośyna Welika Gross-Koschen

 360. Kośyna Mała Klein-Koschen

 361. Kózle Kasel

 362. Kromoła Krummlau

 363. Kśiśow Krischow

 364. Łakomej Lakoma

 365. Leda Lehde

 366. Łazk Leeskow

 367. Lejśće Horno im Kreise Spremberg

 368. Ljeska Lieska

 369. Ljeskej Lieske

 370. Ljeżyny Leschen

 371. Limbórk Limbarg

 372. Lindow Lindchen

 373. Lipre Leipe

 374. Liśkow Gross-Liskow

 375. Liśkowk Klein-Liskow

 376. Łoboźice Lobendorf

 377. Łojojc Klein-Loje

 378. Łojow Gross-Loje

 379. Lubanojce Laubsdorf

 380. Lubochow Lubachow im Kreise Kalau

 381. Lubość Laubst

 382. Łuta Laute

 383. Lutobór Polsberg

 384. Lutol Gross-Leuthen

 385. Maliń Greitenhain

 386. Matyjojce Mattendorf

 387. Modłej Madlo

 388. Mokre Mukro

 389. Mokśoja Mokro

 390. Móst Heinersbruck

 391. Myśyn Mischen

 392. Namorojce Ilubersdorf

 393. Naseńce Wiesendorf

 394. Njaboźkojce Naundorf im Kriese Kalau

 395. Nowa Wes Neuendorf im Kriese Kotbus

 396. Niwerla Jetschko

 397. Ochoza Drachhausen

 398. Ólśyna Oelsnig

 399. Paprótna Paprotten

 400. Pień Peitz

 401. Popojce Papitz

 402. Praśywica Schonhaide

 403. Prjawoz Febro

 404. Prożym Proschim

 405. Pśiług Preilak

 406. Pśiny Missen

 407. Radojz Radewiese

 408. Radowaśojce Radensdorf im Kriese Kalau

 409. Radowiz Radeweise

 410. Raduś Radusch

 411. Raduść Rehnsdorf

 412. Raje Rojtz

 413. Rakow Rakow im Kriese Kalau

 414. Rampuś Reinbusch im Kriese Kotbus

 415. Rań Gross-Raschen

 416. Rańk Klein-Raschen

 417. Raśyny Ressen

 418. Redor Reddern

 419. Repiśćo Reppist

 420. Repty Repten

 421. Rogeńc Branitz

 422. Rogozna Wilmersdorf

 423. Rogozno Rogosno

 424. Rowna Rauno

 425. Rubyń Ruben

 426. Rudna Reuden

 427. Ruśc Reuthen

 428. Sćeńc Steinitz

 429. Sedliśćo Zedlitz

 430. Słomeń Schlamen

 431. Słychow Schlichow

 432. Smogorow Schmogrow im Kreise Kalau

 433. Smogorjow Schmogrow im Kreise Kotbus

 434. Sowjo Sauo

 435. Strjazow Striesow

 436. Strobice Strobitz im Kreise Kotbus

 437. Suchy Gozd Durrwalde

 438. Sywik Graustein

 439. Śkodow Schkadow

 440. Śkodow Skadow

 441. Skjarbość Schorbus

 442. Śisej Wolfshain

 443. Terp Terpe

 444. Tornojsk Tornitz

 445. Tórnow Turnow

 446. Trebejce Trebendorf

 447. Tśadow Stradow

 448. Tśawnica Tranitz

 449. Tsipkow Zschipkau

 450. Tśuckoje Straussdorf

 451. Turej Tauer

 452. Hus Maust

 453. Welcej Welze

 454. Werbno Werben

 455. Wiki Petershain
 456. Wintorp Winddorf
 457. Wjaska Wesko
 458. Wjetośow Vetschau
 459. Wołobuz Allmosen
 460. Worlice Horlitz
 461. Woseńck Klein-Ossnig
 462. Woseńk Gross-Ossnig
 463. Wośkalawa Schonbeck
 464. Wośkow Woschkow
 465. Wotśow Ostro im Kriese Kotbus
 466. Wuraz Auras
 467. Zakrejc Wadelsdorf
 468. Zakrjow Turkendorf
 469. Zarnow Sorno
 470. Zasery Rosendorf
 471. Zaspowy Saspe
 472. Zelezne Selesen
 473. Zuśow Suschow
 474. Żandowy Sandow
 475. Żargoń Sergen
 476. Źewink Klein-Duben
 477. Źiwize Siewisch
 478. Żylow Sylow
 479. Żylowk Merzdorf

Ślady słowiańszczyzny zachowane w nazwach miast i rzek I

Cześć,

Poniższa krótka praca (a nawet mogę śmiało napisać że raczej wywody) ma charakter zupełnie amatorski, choć została napisana z pasją i chęcią docieczenia prawdy o przeszłości. Być może moje skojarzenia okażą się trafne, być może chybione – a może będą początkiem do znacznie bardziej poważnych artykułów. Proszę o wyrozumiałość, zaczynam zatem:

Wenden, Winden.

Wendyjski, Windyjski.

Zaczynając cytatem z zamieszczonego artykułu „Toponimia a zachodni zasięg osadnictwa Słowian” Adriana Leszczyńskiego:

„Zazwyczaj jest tak, że niemiecka nazwa Wenden dotyczy Słowian zamieszkujących północne kraje niemieckie (bądź niegdyś do Niemiec należące), zaś określenie Winden dotyczy Słowian z południowych krajów niemieckich (współczesnych i dawnych). „

Odniosę się do moich skojarzeń z faktem, że nazwa Weneci znaczy niebiescy, proszę sobie poszukać jeśli ktoś wątpi.

Zwróćcie uwagę na to jak byli przedstawiani najeźdźcy i ich bogowie z północy przez malowidła z terenów Indii – mieli niebieską skórę (może byli sini z zimna po przejściu gór a może z innego powodu). A przecież wiemy że ludem, który przed tysiącleciami najechał z północy tereny obecnych Indii byli Ariowie, przynieśli ze sobą wedy itp..

I dalej w związku z tym:

Winden – Windia – India –> dodatkowo leży na południu, co pasuje do rozróżnienia północ-południe używanego także w cytowanym fragmencie dotyczącym nazw Słowian z terenów obecnych Niemiec.

To tylko skojarzenia, ale może to być cenne uzupełnienie zasięgu zasiedlenia, tyle że na południu.

Odnośnie zasiedlenia na zachodzie i samego nazewnictwa, to przy okazji poszukiwań, znalazłem spis ponad tysiąca miejscowości niemieckich z terenów górnej i dolnej Saksonii z podanymi oryginalnymi ich nazwami, przed zniemczeniem. To znaczy, nie chodzi mi tylko o zniemczenie końcówek nazw słowiańskich typu np. „-ica” na „-itz”, ale także całkowite zmiany nazw ze słowiańskich na nic nie mające z nimi wspólnego nowe niemieckie.

To że w tysiącach miejscowości na podstawie badań samych końcówek (artykuł Kamila Dudkowskiego) można odnaleźć pierwotne brzmienie i pochodzenie tych nazw to jedno.

Drugie to że zachowały się nazwy dzielnic czy niemieckie nazwy miejscowości pochodzące od nazw wenden i winden (artykuł Adriana Leszczyńskiego).

Trzecie to całkowicie zmienione nazwy słowiańskie mające obecnie nie powiązane z oryginałami nazwy niemieckie co poszerza zakres i zasięg zasiedlenia.

Spis z pierwszej połowy XIX wieku (autorstwa Leopolda Hawpta), który odnalazłem pokazuje między innymi takie zmienione całkowicie nazwy tylko na terenie Saksonii. Można tylko przypuszczać i na zasadzie skali odnieść zasięg takich zamian nazw na pozostałe części terenów zniemczonych (albo znaleźć podobne dane źródłowe, żeby zyskać pewność).

Oto te miejscowości – jest tego sporo, dlatego niecierpliwym lub znudzonym samymi nazwami proponuję przewinąć spis i dokończyć czytanie dalszych wywodów, bo pod listą miejscowości kontynuuję moje dociekania prawdy o przeszłości w temacie między innymi nazewnictwa rzek.

Miejscowości na terenie górnych Łużyc (Horne Łuzicy):

 1. Baćoń Storche lub Baten
 2. Balak Muhle Balak an der Spree
 3. Bałdrijanecy Belmsdorf im Meissnischen
 4. Barlin Berlin
 5. Bejerecy Beiersdorf im Meissnischen
 6. Bernaćicy Bernstadt
 7. Biskopicy Bischofswerda
 8. Biskopic Bischdorf
 9. Bjełno Bielen
 10. Briłand Friedland
 11. Brjezow Wiese bei Kamenz
 12. Bruna Brauna
 13. Budzemyslje Bademausel im Kreise Sorau
 14. Bukow Hohen-Bucka
 15. Cybalin Zibelle im Saganer Kreise
 16. Ćikecy Peikwitz
 17. Ćorna Woda Schwarzbach
 18. Drażdżany Dresden
 19. Dzjeżje Diehsa
 20. Habraćicy Ebersbach
 21. Habrachćicy Ebersdorf
 22. Hala Halle
 23. Halstrow Elstra
 24. Hatk Teicha bei Daubitz
 25. Helherecy Irgersdorf
 26. Hendrichecy Hennersdorf
 27. Hłupońca Glaubnitz
 28. Hłuśina Glossen
 29. Hołbin Taubenheim
 30. Hrabowa Gross-Grabe
 31. Hrabowka Nadrózna Strassgrabche
 32. Hrabowka Zelena GrunGrabchen
 33. Jazońca Neukirch
 34. Jelenjow Gelenau
 35. Jeńkecy Njemske Jankendorf
 36. Jjedlow Godlau
 37. Jjerkecy Herwigsdorf
 38. Jjezor See
 39. Kanjow Kaana
 40. Khemberk Kallenberg
 41. Khróstawa Krosta bei Schirgiswalde
 42. Khwalecy Quolsdorf
 43. Kinsbórk Konigsbruck
 44. Kosa Sanitz
 45. Kótmar Kottmarsdorf
 46. Kózlje Kosel
 47. Krakow Krackau im Meissnischen
 48. Krepicy Kriepitz
 49. Kumałd Kunnewalde
 50. Kundraćicy Kunnersdorf
 51. Kwjetanecy Quitzdorf
 52. Kyrblje Korbigsdorf
 53. Lipoj Leipe
 54. Lipsk Leipzig
 55. Ljewałd Lawalde
 56. Lubań Lauban
 57. Markraćicy Markersdorf im Kreise Gorlitz
 58. Miśno Meissen
 59. Mjerjow Melaune
 60. Młynćki Buttermilchmuhle
 61. Muśinca Mauschwitz
 62. Ńedzichow Bernsdorf
 63. Nizka Nisky
 64. Pawłocy Paulsdorf
 65. Parecy Boritsch
 66. Pjechć Pechern Kreis Sagan
 67. Póckowy Putzkau
 68. Półćnica Pulsnitz
 69. Porchow Burkau
 70. Pribuz Priebus Kreis Sagan
 71. Próchnow Brachenau
 72. Protecy Prietitz
 73. Radmerey Radmeritz
 74. Ramenjow Rammenau
 75. Rjećicy Ritschen
 76. Rjezak Rjesak
 77. Rychbach Reichenbach
 78. Rynar Ringenhain
 79. Smorkow Schmorkau
 80. Sobołkecy Zoblitz
 81. Spótecy Spittwitz
 82. Sprojcy Sproitz
 83. Stołpno Stolpen
 84. Stanojśćo Stannewisch
 85. Strohwałd Strahwalde
 86. Swońca Schweinitz
 87. Śiboćicy Sauersdorf
 88. Śjerajow Schirgiswalde an der Granze
 89. Tśebz Trebuz
 90. Warnaćicy Arnsdorf
 91. Warnołćicy Arnsdorf bei Granze
 92. Wernarecy Wehrsdorf
 93. Wódreńca Oedernitz
 94. Wołbramocy Wolmsdorf
 95. Wopaka Oppach
 96. Wósek Ossig bei Granze
 97. Wotljehań Ottenhain
 98. Wućkecy Autschkowitz am Taucher
 99. Wuhanćicy Weigsdorf
 100. Wuhelc Moholz
 101. Wutborna Guteborn
 102. Zhorelc Gorlitz
 103. Żahań Sagan in Schlesien
 104. Żitawa Zittau
 105. Banecy Pannewitz bei Neschwitz
 106. Barbuk Bernbruch bei Kamenz
 107. Bart Baruth
 108. Bartna Hora Baruther Berg
 109. Basicy Baschitz
 110. Bazlicy Njemske Deutsche Baslitz
 111. Bazlicy Serske Wendisch – Baslitz
 112. Bedrichecy Friedersdorf an der Spree
 113. Bedrusk Bederwitz
 114. Berfałd Beerwalde an der Spree
 115. Bezdowy Klein-Partwitz
 116. Bjerod Birkenrode
 117. Bjecicy Pitschwitz
 118. Bjeła Biela bei Kamenz
 119. Bjeła Hora Belgren
 120. Bjeła Woda Weisswaser
 121. Bjelcecy Ebendorfel
 122. Bjełecy Bellwitz
 123. Błocane Plotzen
 124. Błohasecy Bloaschitz
 125. Bluń Bluno
 126. Bobolcy Wulke Gross-Boblitz
 127. Bobolcy Małe Klein-Boblitz
 128. Bobolcy Nowe Neu-Boblitz
 129. Bohow Halbendorf bei Postwitz
 130. Bohow Uebigan
 131. Bójscwocy Klein-Postwitz
 132. Boki Bocka
 133. Bólbercy Bolbritz
 134. Bónecy Binnewitz
 135. Boranecy Bornitz
 136. Bórduc Neu-Driewitz
 137. Bórk Burk bei Budissin
 138. Bórk Burk im Hoyerswerdaer Kreise
 139. Bórkamor Burghammer
 140. Boroścowsky młyn Baruschmuhle bei Tatschwitz
 141. Borść Forstchen
 142. Borść Horna Ober-Forstchen
 143. Borść Kriwa Krumm-Forstchen
 144. Borść Mała Klein-Forstchen
 145. Borść Pjesaćna Sand-Forstchen
 146. Borść Słona Salz-Forstchen
 147. Bósecy Buschwitz
 148. Bósericy Buscheritz
 149. Bywość Bewoschmuhle bei Hoyerswerda
 150. Bozankecy Basankwitz
 151. Brana Brohna bei Malsitz
 152. Brjemjo Bremen
 153. Brjezernja Brusern
 154. Brjezank Briesank
 155. Brjezow Blosau
 156. Brjezowka Halbendorf
 157. Brjezynka Briesink
 158. Brjetna Brothen
 159. Brjeżki Brieschko
 160. Brjeźnicy Briessnitz
 161. Broń Brahne bei Radibor
 162. Brusicki Młyn Brosinkmuhle bei Schwarzkollm
 163. Brunecy Braunsdorf
 164. Brusy Prauske
 165. Buda Buda
 166. Budestecy Postwitz
 167. Budesin Budissin
 168. Budesink Mały Klein-Bautzen
 169. Bukecy Hochkirch
 170. Bukojna Buchwalde
 171. Bukójna Buchwald
 172. Bukowka Buchholz
 173. Cympel Zimpel
 174. Ćelchow Zillichau
 175. Ćernsk Zschernske
 176. Ćisk Zeissig
 177. Ćisowa Zeissholz
 178. Ćjeśecy Zieschitz
 179. Ćjeśkecy Zischkowitz
 180. Ćorna Zschorna bei Kamenz
 181. Ćornej Zschrnitz
 182. Ćornow Zschornau
 183. Ćornow Zschorne
 184. Ćorny woreł Schwarze Adler
 185. Ćechoricy Techritz
 186. Ćemericy Temmeritz
 187. Ćichone Teichnitz
 188. Ćjelno Zschelln
 189. Ćjetow Tetta
 190. Dalicy Dalitz
 191. Daranicy Daranitz
 192. Darin Daren
 193. Daśki Deschka
 194. Dazin Gross-Dehsa
 195. Debsecy Debschitz
 196. Debsk Debschke
 197. Delany Dohlen
 198. Demicy Demitz
 199. Demjany Diehmen
 200. Dobernicy Dobernitz
 201. Doberśicy Doberschitz
 202. Dobra Dohra
 203. Dobranicy Dobranitz
 204. Dobricy Dobritz
 205. Dobruśa Doberschau
 206. Dołhaćicy Dalgowitz
 207. Draśicy trusecy
 208. Drjećib Dretschen
 209. Drjenjow Thrana
 210. Drjetwej Zerra
 211. Drjewcy Driewitz
 212. Droby Droben
 213. Drożdżij Drehsa
 214. Drużkecy Drauschkowitz
 215. Dubc Daubitz
 216. Dubo Dauban
 217. Dubrawa Gross-Dubrau
 218. Dubrawka Klein-Dubrau
 219. Dubrawki Dubrauke
 220. Dubrawka Holeśowska Holsch-Dubrau
 221. Dubrawka Łupjanska Luppsch-Dubrau
 222. Dubrink Dubrink
 223. Dyrbach Durrbach
 224. Dżeńkecy Denkwitz
 225. Dżewin Gross-Duben
 226. Dźiwoćicy Siebitz
 227. Dzjeżnikecy Singwitz
 228. Wleśnogrod Fasanengarten bei Neuwiese
 229. Wleźnik Flessig bei Gutta
 230. Fórbark Zedlig
 231. Wlelke Granze bei Rackelwitz
 232. Haj Grunbusch
 233. Halownja Alaunwerk bei Muskau
 234. Mormłyn Hammermuhle bei Nardt
 235. Hamor Boxberg
 236. Hamorść Hammerstadt
 237. Haslow Dreikretscham
 238. Hat Teiche
 239. Hbelsk Gebelzig
 240. Hermanecy Hermsdorf
 241. Hlina Gleina
 242. Hnaśecy Gnaschwitz
 243. Hodzij Godau
 244. Hola (Góla) Haide
 245. Holeśow Holscha
 246. Homelanski Młyn Hammelmuhle
 247. Hora Gure
 248. Hora (Góra) Berg
 249. Hórka Horke bei Rackelwitz
 250. Hórka Delnja Nieder-Gurik
 251. Hórka Hornja Ober-Gurik
 252. Horśow Horscha
 253. Hory Bergen
 254. Hósk Hoske
 255. Hownjow Oehna
 256. Hozena Hosena
 257. Hrodzisćo Groditz
 258. Hrubelćicy Grubschitz
 259. Hruboćicy Grublitz
 260. Hućina Gutta
 261. Hunjow Uhna
 262. Huska Gaussig
 263. Jabłońc Gablenz
 264. Jama Grube
 265. Jamno Jahmen
 266. Janecy Jannewitz
 267. Jatrob Jetscheba
 268. Jasońca Jessnitz bei Marienstern
 269. Jawora Jauer
 270. Jawornik Jauernik
 271. Jeńkecy Jenkwitz
 272. Jeńśecy Johnsdorf
 273. Jerchecy Jerchwitz
 274. Jeśecy Jaschitz
 275. Jitk Eitrich
 276. Jitro Milstrich
 277. Jjelcy Jidlitz
 278. Jjełocy Eulowitz
 279. Jjeżow Jesau
 280. Kaćicy Katschwitz
 281. Kamene Kamenz
 282. Kamena Kamina
 283. Kamenej Kamenau
 284. Kanecy Kannewitz
 285. Kanicy Kanitz Christina
 286. Karlin Karlsbrunn
 287. Kaslow Kasslau
 288. Kasow Quoos
 289. Kaśicy Kaschitz
 290. Ketlicy Kittlitz
 291. Khelno Koln
 292. Khójnica Kunitz
 293. Khołm Kollm
 294. Khołme Bjeły Weiss-Kollm
 295. Khołme Ćorny Schwarz-Kollm
 296. Khrósćicy Krostwitz
 297. Khróst Krosta bei Muskau
 298. Kij Keule bei Muskau
 299. Kina Delnja Nieder-Kaina
 300. Kina Hornja Ober-Kaina
 301. Kinajcht Kuhnicht
 302. Kislica Geisslitz bei Klix
 303. Kislik Geisslitz bei Lohsa
 304. Klećkec młyn Kletschkomuhle
 305. Kljetno Klitten
 306. Klukś Klix
 307. Kobelin Kobeln bei Muskau
 308. Kobelń Gobeln
 309. Koblicy Koblenz bei Meissnisch
 310. Koblicy Koblenz bei Hoyerswerda
 311. Kobylica Koblitz
 312. Koćina Kotten
 313. Kołbic Kolbitz
 314. Kołpin Kolpen
 315. Kołwaza Kohlwesa
 316. Komorow Dobry Kumerau bei Klix
 317. Komorow Roztorhany Kumerau bei Konigswarthe
 318. Kóńecy Kunnewitz
 319. Koporcy Kuppritz
 320. Kopśiny Kopschin
 321. Kurniki Korbigsdorf
 322. Korecy Georgewitz
 323. Kortejsky młyn Kortitzmuhle
 324. Kortnicy Kortnitz
 325. Korzym Kirschau
 326. Kosericy Koseritz
 327. Koszemy Kossern
 328. Koszula Kosula
 329. Kośla Kaschel
 330. Kotecy Kotitz
 331. Krakecy Kreckwitz
 332. Kralowski młyn Konigsmuhle
 333. Krapow Krappe
 334. Krwawny młyn Blutmuhle
 335. Krebja Kreba
 336. Krinhelecy Kringelsdorf
 337. Króńca Krunitz
 338. Kruświca Krauschwitz
 339. Kśiśow Krischa
 340. Kubśicy Kubschitz
 341. Kukow Kuckau
 342. Kulow Wittichenau
 343. Kulowe Keule bei Wittichenau
 344. Kumśicy Kumschitz
 345. Kundraćicy Gunthersdorf
 346. Kuniewicy Kunnewitz
 347. Kupelje Marienbad
 348. Kupoj Kaupe
 349. Kuty Hermansdorf
 350. Kwaćicy Quatitz
 351. Łahow Loga
 352. Łaz Lohsa
 353. Łazk Laske
 354. Łazowske wowćernje Lasschaferei bei Uhyst
 355. Ledźborcy Taschendorf
 356. Lejen Lehndorf bei Marienstern
 357. Lejno Lehn
 358. Lejno Lehno
 359. Lejno Geierswalde
 360. Lemiśow Lemischau
 361. Liboń Libon
 362. Lichań Leichnam
 363. Lindow Linda
 364. Lipić Lippitsch
 365. Lipinki Leipchen
 366. Lipiny Lippen
 367. Ljesa Hora Lissahorn
 368. Ljeskej Lieska bei Ossling
 369. Ljeska Lieska bie Uhysta
 370. Ljesow Loschau
 371. Ljetoń Litten
 372. Łomsk Lomske
 373. Lubachow Lubachau
 374. Lubań Nowy Neu-Liebel
 375. Lubań Stary Alt-Liebel
 376. Lubeńc Mehltheuer
 377. Lubhosć Liebegast
 378. Lubij Lobau
 379. Lubij Stary Alt-Lobau
 380. Luboz Lubas
 381. Lubuś Laubusch
 382. Łućo Merzdorf
 383. Łuh Luga
 384. Łuh (Ług) Lug
 385. Luchow Laucha
 386. Łupoj Luppe
 387. Łusc Lauske bei Neuschwitz
 388. Łusk Lauske bei Kittlitz
 389. Lutobóć Lutowitz
 390. Lutyjecy Leutwitz
 391. Łuwoćicy Lautitz
 392. Malećicy Maltitz
 393. Maleśecy Malschwitz
 394. Małsecy Malsitz
 395. Manjow Monau
 396. Marina Hwezda Kloster Marienstern
 397. Medźwez Medewitz
 398. Meśicy Meschitz
 399. Michałki Michalken
 400. Mikow Mucka
 401. Miłkecy Milkwitz
 402. Miłoraz Muhlrose
 403. Minakał Milkel
 404. Mitki młyn Mittelmuhle bei Wittichenau
 405. Mjerkow Merkau
 406. Mniśonc Monchswalde
 407. Mochołc Mochholz
 408. Mortkow Mortkau
 409. Mosty Musta
 410. Mućow Maukendorf
 411. Mułkecy Mulkwitz
 412. Mużakow Muskau
 413. Myśecy Mauselwitz
 414. Nadźanecy Nadelwitz
 415. Napać Nappatsch
 416. Nart Nardt
 417. Ńebelćicy Nebelschitz
 418. Ńechań Nechen
 419. Ńechorń Nechern
 420. Ńeradecy Klein-Hahnchen
 421. Ńeradk Neu-Oppitz
 422. Ńeswaćidło Neschwitz
 423. Ńezdaśicy Nedaschitz
 424. Ńeznarowy Eiserode
 425. Njemisk Niemitsch
 426. Niwsecy Nimmschitz
 427. Niża Wes Niesendorf
 428. Njecin Niethen
 429. Njemcy Dorgenhausen
 430. Nosaćicy Nostitz
 431. Noslicy Bjełe Weiss-Nausslitz
 432. Noslicy Ćerwene Roth-Nausslitz
 433. Noslicy Ćorne Schwarz-Nausslitz
 434. Nowa Łuka Neuwiese
 435. Nowa Wes Neudorf an der Spree
 436. Nowa Wes Neudorf bei Konigswarthe
 437. Nowa Wes Neudorf bei Neschwitz
 438. Nowa Wes Neudorf bei Hoyerswerda
 439. Nowa Wes Neudorf bei Rackelwitz
 440. Nowa Weska Neudorfel bei Gutta
 441. Nowa Weska Neudorfel bei Rackelwitz
 442. Nowe Mjesto Neustadt
 443. Nuknica Nucknitz
 444. Nydej Gross-Neida
 445. Nydej Mała Klein-Neida
 446. Nydej Neuda bei Lohsa
 447. Oseł Ossel
 448. Pakosnica Ober-Eulowitz
 449. Pacotyn Schadendorf
 450. Palowy Pohla
 451. Panćicy Panschwitz
 452. Panecy Pannewitz am Taucher
 453. Parcow Gross-Partwitz
 454. Pasternak Pasternakmuhle bei Wittichenau
 455. Pjeskecy Piskowitz
 456. Pisany Młyn Scheckmuhle
 457. Plusnikecy Pliskowitz
 458. Poćaplicy Potschaplitz
 459. Połpica Halbendorf an der Spree
 460. Pomorcy Pomritz
 461. Pórśicy Purschwitz
 462. Póstrog Posthorn
 463. Pozdecy Pasditz
 464. Praha Klein-Prag
 465. Praśicy Praschitz bei Baruth
 466. Praskow Preske
 467. Prawoćicy Prauske bei Gebelzig
 468. Prjećecy Prischwitz
 469. Prutecy Prautitz bei Krostwitz
 470. Pśezdrjeń Brosa
 471. Pśiśecy Preischwitz
 472. Pśiwćicy Preititz
 473. Psowy Oppitz
 474. Publik Publik
 475. Rabocy Rabitz
 476. Radyśow Wulki Gross-Radisch
 477. Radyśow Mały Klien-Radisch
 478. Radwor Radibor
 479. Rachlow Rachlau
 480. Rachlow Rachlau bei Hoyerswerda
 481. Rakecy Konigswartha
 482. Rakojdy Rackel
 483. Ralwicy Ralwitz
 484. Ranćik Rehnsdorf
 485. Raśow Raschau
 486. Ratarecy Rattwitz
 487. Ratska Ratzen
 488. Rjezak Rjesakm bei Schwarzkollm
 489. Rjeźna Roschen
 490. Rodecy Rodewitz
 491. Roholn Riegel
 492. Roli Młyn Rollmuhle
 493. Rowno Rohne
 494. Rozwodecy Rodewitz bei Postwitz
 495. Różant Rosenthal
 496. Rożany Rosenbain
 497. Rudej Rauden
 498. Rychwałd Reichwalde
 499. Salow Salau
 500. Sćeńca Steinitz
 501. Scijecy Stiebitz
 502. Śedaje Młyn Schildaer Muhle
 503. Śerne Pompy Schwarze Pumpe
 504. Semichow Semichau
 505. Sepśecy Schopsdorf
 506. Sernjane Zerne
 507. Skanecy Kannewitz bei Hochkirch
 508. Skarbiśecy Skerbersdorf
 509. Skaskow Skaske
 510. Slepo Schleife
 511. Słónkecy Schlungwitz
 512. Smećkecy Schmeckwitz
 513. Smerdźaca Schmerlitz
 514. Smjelna Schmolln
 515. Smochćicy Schmochtitz
 516. Smolicy Schmole
 517. Sobołsk Zoblitz
 518. Sokolca Sokulahora
 519. Serłuha Sauerluge bei Schmeckwitz
 520. Sowricy Soritz
 521. Spaleno Brand
 522. Spalje Spohla
 523. Splósk Pielitz
 524. Sprejcy Spreewitz
 525. Sprjowy Sprei
 526. Stachow Stache
 527. Starik Altmuhle bei Muhlrose
 528. Stróża Warte bei Klix
 529. Stróża Warte bei Sarchen
 530. Stróżiśćo Stroschitz
 531. Stweśno Peschen
 532. Sółśecy Solschwitz
 533. Sułśecy Solschwitz
 534. Swińernja Schweinerdeu
 535. Śekecy Scheckwitz
 536. Śeśow Zescha
 537. Śiboj Scheibe
 538. Śołćikec Młyn Scholtschikmuhle
 539. Śpikawy Spittel auf der Karte
 540. Śpitalnje Spittel
 541. Śtyri Duby Viereichen
 542. Śunow Schonau
 543. Taćecy Tatschwitz
 544. Tomaśow Thomaswalde
 545. Torno Torno
 546. Tradow Trado
 547. Tranje Thrana
 548. Trebichow Trebichau
 549. Trebeńca Steindorfel
 550. Trebin Trebendorf
 551. Trupin Truppen
 552. Trusecy Trauschwitz
 553. Tsi Żony Dreiweibern
 554. Trelany Strehla
 555. Tućicy Tautewalde
 556. Tumicy Thumitz
 557. Turjo Tauer
 558. Tyhelk Tiegling
 559. Wadecy Waditz
 560. Wałno Walno bei Nieder-Gebelzig
 561. Praskowy Młyn Wassenburger Muhle
 562. Wawicy Wawitz
 563. Welećin Wilthen
 564. Welkow Wulki Gross-Welka
 565. Welkow Mały Klein-Welka
 566. Welkowy Welkau
 567. Wesel Wessel
 568. Wichowy Weicha
 569. Wjeska Lucknitz
 570. Wjeteńca Sucha Durre Wietnitz
 571. Wjetrow Wetterau
 572. Wochozy Nochten
 573. Wojerecy Hoyerswerda
 574. Wólśinca Oelsa bei Lubau
 575. Wólśinka Delna Nieder-Oelsa
 576. Wólśinka Horna Ober-Oelsa
 577. Wólśinka Kemeńtna Stein-Oelsa
 578. Wólśinkec Młyn Wolschinkmuhle
 579. Womjatk Womjatk
 580. Wopaleń Oppeln
 581. Worcyn Wurschen
 582. Worklecy Rackelwitz
 583. Wósek Wulki Gross-Hahnchen
 584. Wóslića Hora Eselsberg
 585. Wóslink Ossling
 586. Wóspork Weissenberg
 587. Wotrow Ostro
 588. Wućkecy Auschkowitz
 589. Wudwor Hofchen
 590. Wujer Unwurde
 591. Wujezd Horni Uhyst am Tache
 592. Wujezd Delni Uhyst an der Spree
 593. Wujezd Breitendorf
 594. Wujeżk Kozacy Ziegenwuischke
 595. Wujeżk Wuischke
 596. Wukranćicy Weigersdorf
 597. Wunśow Wunsche
 598. Wuricy Auritz
 599. Wuskidz Weisskeisel
 600. Wusoka Weissig
 601. Wusokej Weissig bei Hoyerswerda
 602. Wutołćicy Weidlitz
 603. Zabrod Sabrot
 604. Zagor Sagar
 605. Zahor Berge
 606. Zajdow Saida
 607. Załhow Salga
 608. Zamosty Zweibrucken
 609. Zarjeć Saritsch
 610. Zder Sdier
 611. Zdżar Sohra
 612. Zdżarki Sarka
 613. Zdżary Gross-Sarchen
 614. Zdżary Sarchen
 615. Złycin Litschen
 616. Zubernica Gross-Sauberitz
 617. Zubernica Mała Klein-Sauberitz
 618. Żićeń Seitschen
 619. Żidow Seidau Vorstadt von Budissin
 620. Żidzino Seidewinkel
 621. Żornoseki Sornssig

 

Wenedowie: Toponimia a zachodni zasięg osadnictwa Słowian

Wstęp

Toponimia to nauka zajmująca się nazwami miejsc, np. nazwami osad ludzkich – miast, wsi, przysiółków, nazwami państw i krajów, nazwami rzek i jezior (hydronimia), lasów, pól, gór (oronimia), a nawet nazwami miejskimi (urbanonimy), nazwami ulic czy placów.
Nazwy te mogą wiele powiedzieć o regionie zamieszkania przez daną społeczność, zarówno etniczną jak i nawet zawodową. Od rodzaju praktykowanego zawodu przyjęły swe nazwy liczne miejscowości położone w Polsce. Na przykład od zawodu kowala powstały miejscowości o nazwach: Kowale, Kowalów, Kowalewo. Od nazwy zawodu łagiewnika (rzemieślnika wytwarzającego naczynia) istnieją miejscowości o nazwach: Łagiewniki.

Dość częste są nazwy nawiązujące do etnosu, np.: Rawa Ruska, Uście Ruskie (obecnie: Uście Gorlickie), Żydowo, Czechów, Lipinki Łużyckie, Polska Cerekiew. Na terenie państw niemieckich również istniały tego typu nazwy, których człony bądź przymiotniki powstały od nazw etnosów, często niezwiązanych z samymi Niemcami. Do najbardziej popularnych nazw należą te, które pochodzą od nazw Słowian, zwanych w Niemczech historycznie mianem Wenden (pol. Wenedowie) lub Winden (pol. Winidowie). Zazwyczaj jest tak, że niemiecka nazwa Wenden dotyczy Słowian zamieszkujących północne kraje niemieckie (bądź niegdyś do Niemiec należące), zaś określenie Winden dotyczy Słowian z południowych krajów niemieckich (współczesnych i dawnych). Toponimów odnoszących się do tych określeń jest w Niemczech, Austrii, a także w innych państwach niegdyś rządzonych przez Niemców, bardzo wiele. Nazwy te wskazują miejscowości i terytoria historycznie zamieszkałe przez Słowian. Nadane one zostały przez niemieckich zwierzchników ziem zamieszkałych przez Słowian. Dlatego na ich podstawie można określić historyczny zasięg osadnictwa słowiańskiego. Ponieważ nie sposób omówić w jednym artykule wszystkich nazw związanych z wyrazami „Wenden” i „Winden”, w niniejszym opracowaniu ograniczyłem się tylko do nazw zawierających przymiotniki „Wendisch” (pol. Wendyjski / Słowiański) oraz „Windisch” (pol. Windyjski / Słowiański). Toponimy o członach „wenden”, „winden”, „wend”, „wind” itp. pozostawiam na ewentualne przyszłe artykuły. Opisy miejscowości zawierają odnośniki do Wikipedii w poszczególnych językach (głównie niemieckim i polskim) z informacjami na ich temat.

Oprócz tego toponimów z członami „wend / wind” istnieją także inne nazwy wskazujące na słowiańską etymologię niemieckich miejscowości. Do takich toponimów należą bez wątpienia niemal wszystkie nazwy ze słowiańską końcówką „-itz” lub „-ow”, a w licznych przypadkach „-au” czy „-in”. Niedawno powstał na ten temat krótki artykuł Kamila Dudkowskiego oparty na niemieckich opracowaniach, zawierający kilka interesujących map toponimów o różnych członach. [1]
Mój artykuł nie obejmuje tematu całościowo i ogranicza się tylko do niemieckich toponimów zawierających wspomniane przymiotniki związane ze Słowianami. Zagadnienie uzupełniam mapą Niemiec z zaznaczonymi miejscowościami te przymiotniki zawierające. W drugiej części artykułu skupiam się na południowo-zachodnim obszarze osadnictwa słowiańskiego i nawiązuję do podobnych nazw etnicznych oraz toponimów, znanych na tamtym terenie w odległej starożytności. Ta część również zawiera dość ciekawą mapę.

Przymiotniki „Wendisch” i „Windisch” znane są nie tylko z terenu Niemiec i Austrii, ale także z terytoriów współczesnych państw słowiańskich. Mowa tu o państwach i krajach, które w przeszłości rządzone były przez Niemców i które zamieszkiwali (i nadal zamieszkują) Słowianie. To właśnie ze względu na ich osadnictwo, dane miejscowości otrzymały nazwy z wyżej wymienionymi przymiotnikami. Do tych państw zaliczają się: Czechy, Polska i Słowenia.

Część I

Toponimy z przymiotnikiem „Wendisch”:

N I E M C Y :

Badenia-Wirtembergia:
Wendischenhof – wieś w gminie Dörzbach, pow. Hohenlohekreis. Jedyna miejscowość w Badenii-Wirtembergii, której człon posiada przymiotnik Wendisch , a nie Windisch. Zaledwie kilkanaście kilometrów od Windischenhof na północny-zachód położona jest miejscowość Windischbuch. W promieniu zaledwie 40 km są jeszcze: Windisch-Bockenfeld, Windisch-Brachbach i Windischenbach – wszystkie omówione poniżej.

Brandenburgia:
Wendisch Borschütz
– miejscowość wchodząca w skład Altenau i wraz z nią będąca częścią miasta Mühlenberg/Elbe w pow. Elbe-Elster, Wiki/niem.
Wendisch Buchholz
(obecnie od 1937 r. Märkisch Buchholz) – najmniejsze miasto w Brandenburgii, położone w pow. Dahme-Spreewald, Wiki/niem. , Wiki/pol.
Wendisch Rietz
(dlnłuż. Rěc) – wieś gminna w pow. Landkreis Oder-Spree (pol. Odra-Sprewa), Wiki/niem. , Wiki/pol.
Wendisch Rietz Siedlung – osiedle położone 3 km na południowy-wschód od wsi Wendisch Rietz.
Wendisch Warnow (obecnie od 1937 r. Klein Warnow) – dawna wieś, obecnie część miasta Karstädt, pow. Prignitz.

Dolna Saksonia:
Wendisch Evern
– wieś gminna położona 3 km na południowy-wschód od Lüneburga w Wendlandzie, pow. Lüneburg, Wiki/niem. , Wiki/pol.

Meklemburgia-Pomorze Przednie:
Wendisch Baggendorf
– wieś gminna w pow. Vorpommern-Rügen (pol. Pomorze Przednie-Rugia), Wiki/niem. , Wiki/pol.
Wendischhagen – część miasta Malchin, pow. Mecklenburgische Seenplatte (pol. Pojezierze Meklemburskie).
Wendisch-Langendorf
– nadmorska wieś w gminie Gross Mohrdorf, pow. Vorpommern-Rügen (pol. Pomorze Przednie-Rugia).
Wendisch Priborn
– wieś w gminie Ganzlin, pow. Ludwigslust-Parchim, Wiki/niem. , Wiki/pol.
Wendisch Rambow – wieś w gminie Bad Kleinen, pow. Nordwestmecklenburg, położona pomiędzy Wismarem, a Schwerinem.
Wendisch Waren
– niegdyś osobna wieś, od 2012 r. dzielnica miasta Goldberg, pow. Ludwigslust-Parchim, Wiki/niem. , Wiki/pol.

Saksonia:
Wendischbaselitz (grnłuż. Serbske Pazlicy) – łużycka wieś w gminie Nebelschütz, pow. Bautzen (pol. Budziszyn), Wiki/niem.
Wendischbora
– miejscowość wchodząca w skład miasta Nossen, pow. Meissen (pol. Miśnia), Wiki/niem.  
Wendischcarsdorf
(obecnie od 1937 r. Karsdorf) – część miasta Rabenau pod Dreznem, pow. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
Wendisch-Cunnersdorf
(grnłuż. Serbske Kundraćicy) – niegdyś osobna wieś, od 1994 r. część miasta Löbau w pow. Görlitz na Łużycach, położona tuż obok Wendisch-Paulsdorf,  Wiki/niem.
Wendischfähre – wieś nad Łabą, blisko granicy z Czechami, należy do gminy Rathmannsdorf, pow. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Wiki/niem.
Wendisch-Paulsdorf
(grnłuż. Serbske Pawlecy) – niegdyś osobna wieś, od 1994 r. część miasta Löbau w pow. Görlitz na Łużycach, położona tuż obok Wendisch-Cunnersdorf, Wiki/niem.
Wendisch-Rottmannsdorf
(obecnie od 1937 r. Rottmannsdorf) – kiedyś odrębna miejscowość, od 1996 r. dzielnica miasta Zwickau, Wiki/niem.
Wendishain
– część miasta Hartha, pow. Mittelsachsen (pol. Środkowa Saksonia). Miejscowość umieszczona w spisie wyjątkowo, jako że jest jedyną miejscowością o bliźniaczym członie „Wendis-”.

Saksonia-Anhalt:
Wendisch-Börgitz
– mała miejscowość wchodząca w skład Börgitz i wraz z nim będąca częścią miasta powiatowego Stendal.
Wendischbrome – mała osada położona tuż przy granicy z Dolną Saksonią, dwa kilometry od dużej wsi Brome w Dolnej Saksonii. Osada leży w gminie Jübar, pow. Altmarkkreis Salzwedel, Wiki/niem.  
Wendischhorst
– wieś w gminie Dähre, pow. Altmarkkreis Salzwedel, położona blisko granicy z Dolną Saksonią.
Wendisch-Kirchhof
– mała miejscowość nad Hawelą, tuż przy granicy z Brandenburgią, będąca częścią miasteczka Havelberg, pow. Stendal.

P O L S K A :
Wendisch Buckow
(obecnie Bukowa, kaszub. Bùkòwa) – dawna wieś słowińska, położona w gminie Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.  Wiki/pol. , Wiki/niem.
Wendisch Buckow
(obecnie Bukowo) – wieś w gminie Polanów, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, Wiki/pol. , Wiki/niem. 
Wendisch Karstnitz (obecnie Karznica, kaszub. Kaszëbskô Karznica) – osada w gminie Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie, Wiki/pol. , Wiki/niem. 
Wendisch Musta
(obecnie Mosty, łuż. Mosty) – nieistniejąca wieś, której pozostałości znajdują się w gminie Przewóz, pow. żarski, woj. lubuskie, Wiki/niem.
Wendisch Silkow
(obecnie Żelkowo, kaszub. Żelkòwa lub Kaszëbsczé Zelkòwò) – dawna wieś słowińska, położona w gminie Główczyce, pow. słupski, woj. pomorskie, Wiki/pol. , Wiki/niem.

Toponimy z przymiotnikiem „Windisch”:

N I E M C Y :

Badenia-Wirtembergia:
Windisch-Bockenfeld – dawna wieś wchodząca w skład gminy Leuzendorf, a dziś wraz z nią będąca częścią miasta Schrozberg, pow. Schwäbisch Hall, tuż przy granicy z Bawarią.
Windisch-Brachbach – osada, która obecnie należy do dzielnicy Obersteinach miasta Ilshofen, pow. Schwäbisch Hall.
Windischbuch – dawna wieś gminna, będąca obecnie częścią miasta Boxberg, pow. Main-Tauber-Kreis. Osada istniała już w VI wieku. Nazwę wsi tłumaczy się jako „Słowiański Buk”. Związek z bukiem potwierdza herb z wizerunkiem tego drzewa. Wiki/niem.
Windischenbach – wieś w gminie Pfedelbach, pow. Hohenlohekreis, Wiki/niem.
Windischenbach – krótki, bo zaledwie  3,7-kilometrowy potok, przepływający w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie oraz przez Pfedelbach i Öhringen, pow. Hohenlohekreis, Wiki/niem.

Bawaria:
Windischbergerdorf – część miasta Cham, pow. Cham, położona we wschodniej części landu, niedaleko granicy z Czechami. Wiki/niem.
Windischbuchen – wieś w gminie Eichenbühl, pow. Miltenberg, na samej granicy z Badenią-Wirtembergią.
Windischengrün – część miasta Schauenstein, pow. Hof.
Windischenhaig – dzielnica miasta Kulmbach, pow. Kulmbach, Wiki/niem.
Windischenlaibach – część miasta Speichersdorf, pow. Bayreuth.
Windischeschenbach – miasto w pow. Neustadt an der Waldnaab, niedaleko granicy z Czechami, Wiki/niem. , Wiki/pol.
Windischgaillenreuth – część miasta Ebermannstadt, pow. Forchheim.
Windischhausen – część miasta Treuchtlingen, pow. Weissenburg-Gunzenhausen, Wiki/niem.
Windischletten – część miasta Schesslitz, pow. Bamberg, Wiki/niem.

Turyngia:
Windischholzhausen – dawniej osobna miejscowość, a od 1994 r. dzielnica Erfurtu – stolicy Turyngii, Wiki/niem. , Wiki/pol.
Windischenbernsdorf – dawniej osobna miejscowość, a od 1923 r. dzielnica miasta Gera, Wiki/niem.
Windischleuba – wieś i gmina w pow. Altenburger Land, Wiki/niem. , Wiki/pol.

A U S T R I A :
Windisch Baumgarten – część miasta Zistersdorf w kraju związkowym Dolna Austria, w pobliżu granicy ze Słowacją i Czechami.
Windisch Bleiberg
(słoweń. Slovenji Plajberk lub Slovenj Plajberg lub Svinčnica) – miejscowość w gminie Ferlach, pow. Klagenfurt-Land w Karyntii, w pobliżu granicy ze Słowenią. Do dziś ok. 38% mieszkańców stanowią Słoweńcy. Wiki/niem.
Windischgarsten – gmina w pow. Kirchdorf an der Krems, Górna Austria. Znany kurort. Wiki/niem. , Wiki/pol.
Windisch-Matrei (obecnie: Matrei in Osttirol) – miejscowość i gmina w Tyrolu Wschodnim. Wiki/niem. , Wiki/pol.
Windisch-Minihof – wieś w gminie Minihof-Liebau, pow. Jennersdorf, w kraju związkowym Burgenland, w pobliżu granicy ze Słowenią i Węgrami. Wiki/niem.

C Z E C H Y :
Windisch Kamnitz (obecnie: Srbská Kamenice) – wieś i gmina w pow. Děčín, w kraju usteckim (Ústecký kraj), nazwa związana jest z Serbołużyczanami, Wiki/czes. , Wiki/niem.

P O L S K A :

Windisch-Marchwitz – (wcześniej niem.: Polnisch Marchwitz oraz Smarchow, pol. hist. Smarchów Polski, obecnie: Smarchowice Śląskie) – wieś w gminie Namysłów, pow. namysłowski, woj. opolskie, Wiki/pol.

S Ł O W E N I A :
Windisch-Feistritz (obecnie: Slovenska Bistrica) – miasto i gmina w słoweńskim regionie Styria (Štajerska). Wiki/słoweń. , Wiki/pol. , Wiki/niem.
Windischgrätz (także: Windischgraz lub Windisch-Graz, dosłownie: Slowenisch Graz, obecnie: Slovenj Gradec) – miasto w słoweńskim regionie Styria (Štajerska), Wiki/słoweń. , Wiki/pol. , Wiki/niem.

S Z W A J C A R I A :
Windisch (w starożytności: Vindonissa) – gmina w północnej Szwajcarii, w kantonie Argowia, w okręgu Brugg. Miejscowość wymieniona jest w spisie wyjątkowo. Nazwa gminy nie jest bowiem przymiotnikiem i nie zawiera drugiego członu będącego rzeczownikiem. Jednakże nazwa tej miejscowości związana jest z drugą częścią niniejszego opracowania nawiązującego do nazw starożytnych z terenu Alp i okolic. Wiki/pol. , Wiki/niem.

W przypadku Niemiec obrazowo przedstawia się poniższa mapka, gdzie nazwy miejscowe z przymiotnikiem „Wendisch” oznaczone są czerwonymi punktami, a nazwy z przymiotnikiem „Windisch” punktami czarnymi.
Zwraca uwagę daleko wysunięte osadnictwo słowiańskie na terenie Niemiec, a zwłaszcza w Bawarii i co zaskakujące – w Badenii-Wirtembergii . Oba kraje to dwa najbardziej na południe wysunięte landy Niemiec.

al-wenedowie-3

Mapa 1. Niemcy: nazwy miejscowe z przymiotnikami „Wendisch” (czerwone punkty) oraz „Windisch” (czarne punkty).

Część II
Wenetowie i Winidowie znani ze starożytności

Według powszechnie przyjętej narracji historycznej, Słowianie (Winidowie) pojawili się na terenie Bawarii, Austrii, Słowenii czy północno-wschodnich Włoch dopiero w VI/VII w. Następstwem osadnictwa Słowian są nazwy z przymiotnikiem „Windisch-” w tychże krajach, a także w odległej Badenii-Wirtembergii. Miałem okazję już wspomnieć w innym artykule o wczesnośredniowiecznych słowiańskich plemionach z terenu Bawarii (Górna Frankonia i Górny Palatynat). Ich nazwy to: Moinwinidzi (łac. Moinvinidi lub Moin-Winidi) oraz Radanzwinidzi (łac. Radanzwinidi lub Ratanz-Winidi). [2]  Wspomina o tym dokument cesarza Ludwika I Pobożnego wydanego dla biskupa Würzburga w latach 826-830. Choć plemiona te uległy dawno temu zniemczeniu, ich zamieszkanie na terenie Bawarii nie budzi wątpliwości.
Do dnia obecnego natomiast, Słowianie zamieszkują Włochy, a dokładnie prowincję Friuli-Wenecja Julijska, przylegającą bezpośrednio do Słowenii. Słowianie reprezentowani tam są przez mniejszość słoweńską, wyróżniającą się własnym językiem, strojem oraz tradycją. W przeszłości ludność słowiańska zamieszkiwała dużo większy obszar tej prowincji. Region ten zwany jest do dziś potocznie mianem „Schiavonia”, a w czasach Republiki Wenecji stanowił jej administracyjną prowincję. Słowiańska grupa narodowościowa zamieszkiwała w przeszłości nadmorską dzielnicę słynnego „miasta na wodzie” – Wenecji, zwaną „Riva degli Schiavoni” (pol. Nadbrzeże Słowiańskie). Położona ona była w dawnym kwartale sklawińskiej gminy kupieckiej, naprzeciw Pałacu Dożów i Placu Św. Marka. O słowiańskich mieszkańcach Wenecji mówi też budynek bractwa Scuola di San Giorgio degli Schiavoni ufundowany pod koniec XV wieku, który w XIX wieku stał się jednym z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych dla artystów. [3]  Co ciekawe: zamieszkiwanie prowincji zwanej Wenecją (wł. Veneto) przez Słowian, których historyczna nazwa to „Wenedowie”, wydaje się w tym konkretnym przypadku zbiegiem okoliczności. Jednak czy na pewno?

W bardzo odległej starożytności obszar ten zamieszkiwał lud o nazwie Wenetowie. Ten etnonim jest praktycznie identyczny z nazwą Słowian – Wenedowie / Wendowie. Według wielkiego greckiego historyka Herodota, nadadriatyccy Wenetowie przybyli ze wschodu Europy. Jak podaje Wikipedia: „Najnowsze badania wskazują jednak na pochodzenie ludu z Europy Środkowej…”. Lud ten, uznawany za Indo-Europejczyków, miał przybyć na tamtejsze ziemie około 950 r. p.n.e. Zatem istnieje silne prawdopodobieństwo jego pokrewieństwa z Wenedami z Europy Środkowej. A jeśli uznać tych ostatnich za Słowian (co według mnie jest słuszne), [2]  to wniosek jawi się taki: Wenetowie z Italii także mieli prasłowiańskie korzenie. Pewną przesłanką przemawiającą za kontaktami Wenetów nadadriatyckich z Wenedami środkowoeuropejskimi są dowody w postaci wyrobów materialnych znalezionych w grobach nadadriatyckich. Wenetowie z Italii mieli bowiem używać bałtyckiego bursztynu.

Sprawa jest tym bardziej ciekawa, gdyż w starożytności, na północ od wspomnianej prowincji Friuli-Wenecja Julijska znajdował się region zamieszkiwany przez inny lud o podobnej nazwie. Starożytni Vindelici (pol. Windelikowie), bo o nich mowa, powszechnie uważani są za plemię celtyckie. Zajmowali oni teren obecnej północnej Szwajcarii, austriackiego Vorarlbergu i Tyrolu, niemieckiej południowej Badenii-Wirtembergii i południowo-zachodniej Bawarii. W dawnych pismach występują pod nazwami: Vindelici, Vindolici i Vindalici. [4]  Na marginesie: te ostatnie określenie najsilniej kojarzy się z Wandalami (łac. Vandali), ludem również środkowoeuropejskim, utożsamianym także z Wenedami, a tym samym ze Słowianami. [2]
Krainę plemienia nazywano Vindelicia, a na jej terenie znajdowały się miasta, które w rzymskich dokumentach nawiązywały do nazwy etnosu. Największym i najważniejszym miastem była Augusta Vindelicorum (obecny Augsburg w Bawarii) położona nad rzeką Lech (również swojska nazwa). Poza tym była Vindonissa (obecnie wspomniana powyżej gmina Windisch w Szwajcarii) i daleko na wschodzie – co zagadkowe – poza siedzibami plemienia, znajdowała się Vindobona (dzisiejszy Wiedeń). [5]  Ten ostatni przykład wskazuje, że nazwa plemienia mogła rozciągać się na wszystkie ludy zamieszkujące wzdłuż Alp o tym samym pochodzeniu. Pokrywałoby się to z przedstawionymi powyżej toponimami o przymiotniku „Windisch” . Tym samym wskazywałoby na zamieszkiwanie starożytnych Windelików dokładnie na tym samym obszarze, na którym w średniowieczu mieszkali słowiańscy Winidowie (niem. Winden). W związku z tym nasuwają się pytania:
– czy starożytni Vindelici to średniowieczni słowiańscy Winidowie?
– czy starożytni nadadriatyccy italscy Wenetowie rzeczywiście byli spokrewnieni ze środkowoeuropejskimi Wenedami?
– czy starożytni nadadriatyccy italscy Wenetowie byli tym samym ludem, co alpejscy Vindelici?
– czy wszystkie wspomniane ludy były Słowianami?

Odpowiedzi na te pytania są otwarte. Jednakże o osadnictwie Słowian w zamierzchłych czasach pisali już w XIX i na początku XX wieku wybitni polscy historycy. Należał do nich Wilhelm Bogusławski, który m.in. dogłębnie analizował relację Jordanesa, opisującą obszar zamieszkania Wenetów (Słowian). [6]
Jordanes – historyk żyjący w VI w. pisał tak:

„Sklawenowie siedzą na obszarze od grodu Noviodunum i jeziora określanego jako Mursjańskie, po rzekę Danaster [Dniestr – przyp. A.L.], a na północy po Wisłę…” [7]

Bogusławski uważał, że Jezioro Mursjańskie w pierwotnych tekstach zapisane było jako „Jezioro Musjańskie” (łac. Lacus Musianus) i że dziś zwie się ono Jeziorem Bodeńskim (niem. Bodensee). Jezioro te miało także jeszcze inną nazwę, o czym piszę poniżej. Nazwę położonego nad tym jeziorem miasta Bregencja (niem. Bregenz) w Austrii łączy ze słowiańskim „brzegiem”, nazywając miasto „Bregańcem”. Co zaskakujące: w języku czeskim nazwa miasta brzmi „Břežnice” i wywodzi się właśnie od słowiańskiego wyrazu „brzeg”. W starożytności miasto nosiło nazwę Brigantium, którą to nazwę wywodzi się od celtyckiego plemienia Brygantów. Nazwę plemienną próbuje się natomiast wywodzić od różnych słów celtyckich przypominających człony „brig”, „brigan” lub od bóstwa kobiecego. [8]
Etymologia miasta wywodząca nazwę od słowiańskiego „brzegu” zdaje się być bardziej sensowniejsza, tym bardziej, iż w języku niemieckim główny człon nazwy to „breg”.
Tereny położone nad Jeziorem Bodeńskim, za zamieszkałe pierwotnie przez Słowian uważał także Wojciech Kętrzyński. W swym zapomnianym przez rodaków opracowaniu z przełomu XIX i XX wieku pt. „O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą” podaje on wiele słowiańsko brzmiących toponimów położonych w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Austrii, Szwajcarii, a nawet w Liechtensteinie. [9]  Zwraca również uwagę na bardzo istotną rzecz związaną z nazwą innej znanej miejscowości położonej nad Jeziorem Bodeńskim. Mowa tu o mieście Konstancja (niem. Konstanz) w Niemczech (Badenia-Wirtembergia). Autor podaje, że przez lata w niemieckich dokumentach nazwa tego miasta posiadała typowo słowiańskie brzmienie. W języku niemieckim była to postać „Kostnitz”, w dawnej mowie polskiej „Kostnica”. Czesi do dziś nazywają te miasto „Kostnice” z typową słowiańską końcówką „-ice”. [10]  Niemieckojęzyczna Wikipedia podaje, iż nazwa „Kostnitz” funkcjonująca przez wiele wieków w literaturze, powstała w wyniku pomyłki i przekręcenia liter w dokumentach. Tego typu tłumaczenie nie jest niczym nowym. Wszystkie bowiem zapisy łączące Słowian ze starożytnymi Wenedami, Wandalami i innymi ludami znanymi ze starożytnej historii, uważane są za pomyłki, omyłki, błędy pisarskie i drukarskie, wymysły, „ukolorowania”, bajania czy także celowe kłamstwa. Taka argumentacja odbiega od naukowego, uczciwego i rzetelnego podejścia do warsztatu źródłowego. Zwracam uwagę Czytelników, że wiele nieprawdopodobnych z punktu widzenia teorii allochtonistycznej, dawnych relacji pisanych, z zasady trafia do szuflady z napisem „Pomyłki, omyłki i błędy”. Trafiają tam, gdyż nie pasują do teorii o późnym przybyciu Słowian do Europy i późnym pojawieniu się ich na kartach historii.
Wracając do „Kostnicy”, niemieckojęzyczna Wikipedia podaje także, że w 1908 r. w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf zmieniono nazwę ulicy z „Kostnitzer Strasse” (pol. Ulica Kostnicka) na „Konstanzer Strasse” (pol. Ulica Konstancka). [11]  Nazwa ta została zmieniona ze względu na rugowanie słowiańskości z niemieckich toponimów. Ówczesnym (i współczesnym także) Niemcom nie mieściło się bowiem w głowie, że nazwa miasta nad Jeziorem Bodeńskim może mieć słowiańskie brzmienie i co gorsza – słowiański źródłosłów.
Przekonany o zamieszkiwaniu starożytnej Germanii przez Słowian był również Konstanty Moes-Oskragiełło, prekursor wegetarianizmu w XIX wieku na terenie ziem polskich. Wspominał on o tym w swej książce „Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny”. Uważał wręcz, że cała starożytna Germania była słowiańska i że wszystkie nazwy topograficzne z terenu całych Niemiec mają pochodzenie słowiańskie. [12]
Do ciekawostek należy też fakt, iż w austriackich krajach – Salzburgu i Tyrolu Wschodnim oraz częściowo we włoskim Tyrolu Południowym leży pasmo górskie, będące częścią Wysokich Taurów, o nazwie Venedigergruppe. Najwyższym szczytem tego pasma jest Grossvenediger. Dość zabawna jest próba wytłumaczenia nazwy tego szczytu:

„W dosłownym tłumaczeniu nazwa szczytu oznacza „Wielki Wenecjanin”. Pochodzenie tej nazwy nie jest jasne. Jest ono zapewne związane z nazwą Wenecji (niem. Venedig). Według jednej z hipotez do południowych jego stoków mieli dawniej docierać kupcy weneccy. Według alternatywnej hipotezy nazwa szczytu pochodzi stąd, że przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza miałby on być widoczny z odległej o 185 km Wenecji, co jednak nie znajduje potwierdzenia w faktach”. [13]

Nazwa ta, z następującą po „V” samogłoską „e” odbiega od drugiej samogłoski z nazwy Windelików i wspomnianych łacińskich nazw miast. Jednakże, na terenie Windelików znajduje się wspominane Jezioro Bodeńskie, którego część zwana była w starożytności jako Lacus Venetus. Nazwę tę zapisał Pomponiusz Mela w roku 43 n.e. na określenie tzw. górnej części jeziora (niem. Obersee). [14]

Jak to wszystko interpretować? Nie chcę niczego narzucać Czytelnikom, ale według mnie istnieje prawdopodobieństwo, że alpejscy Windelikowie i nadadriatyccy Wenetowie to ten sam lud. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż oba ludy były w jakimś stopniu spokrewnione ze Słowianami lub, że były po prostu Słowianami. Daleki zachodni zasięg osadnictwa Słowian może dziwić. Jednakże niemieckie toponimy z przymiotnikami „Wendisch” i „Windisch” wyraźnie pokazują dokąd ono sięgało. Osadnictwo słowiańskie na terenach Bawarii i Hesji jest poświadczone także źródłowo. Zamieszkiwanie Słowian w Tyrolu Wschodnim potwierdzają dodatkowo badania genetyczne oraz słowiańskie nazwy pastwisk, co wykazali austriaccy naukowcy i o czym pisałem w artykule „Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1”. [15]

Zwraca uwagę mieszanie się starożytnych nazw z członami „Venet-” i „Vind-” na terenie od Adriatyku po ziemie na północ od Alp. Zwraca uwagę także mieszanie się tych nazw ze współczesnymi toponimami o przymiotnikach „Windisch”. Wyraźnie obrazuje to poniższa mapka:

al-wenedowie-1

al-wenedowie-2

Na podstawie mapy nr 2 można mniemać, iż nazwa pasma górskiego Venedigergruppe oraz nazwa szczytu Grossvenediger związane są z nazwą plemienną Wenetów. Góry te są geograficznym łącznikiem pomiędzy przybliżonym obszarem zamieszkania Wenetów, a przybliżonym obszarem zamieszkania Windelików. W tym kontekście może wydawać się, że oba plemiona to w gruncie rzeczy ten sam lud, nazywany raz za pomocą członu „Wen-”, a raz za pomocą członu „Win-”. We wczesnym średniowieczu ziemie Windelików, Wenetów jak i obszar Austrii, na którym położone są wymienione góry, zamieszkują Słowianie. Zowią się oni mianem „Winden” oraz mianem „weneckich Słowian”, a region zamieszkania tych drugich to „Venezia Schiavonia”.
Choć w niniejszym artykule skupiłem się na współczesnych nazwach związanych z przymiotnikami „Wendisch” i „Windisch”, to na koniec dodatkowo chciałbym dla ciekawości przytoczyć sześć innych nazw. Spośród wielu toponimów z terenu Alp posiadających postać nie-germańską, te brzmią wyjątkowo zagadkowo lub nawet swojsko:
Blasenka – szczyt w Vorarlbergu (Austria), 2010 m n.p.m.
Greben – mała miejscowość w Vorarlbergu (Austria), położona między wsiami Bezau i Reuthe.
Holenke – szczyt w Vorarlbergu (Austria), 2044 m n.p.m.
Orsanka – mała osada położona pod miastem Götzis w Vorarlbergu (Austria).
Schmiecha – rzeka w Badenii-Wirtembergii (Niemcy), na północ od J. Bodeńskiego, 41 km długości, dopływ Dunaju.
Schwelka – mała osada w Vorarlbergu (Austria), położona niedaleko wsi Reuthe.

Zakończenie

Niniejszy artykuł ledwie zahaczył o temat zachodniego zasięgu zamieszkania Słowian. Zagadnienie te będzie kontynuowane w przyszłości. Jednak sprawa ta wymaga naukowego rozeznania na szerszą skalę. Temat osadnictwa Słowian w regionie alpejskim i nadadriatyckim powinien być na nowo przeanalizowany przez naukowców. Miejmy nadzieję, że do takich badań dojdzie i że nowe badania z zastosowaniem nowoczesnej metodologii ujawnią kolejne ważne odkrycia w tym zakresie. Zbadane powinny zostać na nowo etymologie nazw miejscowych i etymologie nazw plemiennych ze starożytności. Badaniom należałoby poddać dawne źródła pisane, a także wyroby kultur materialnych oraz zachowane dawne szczątki ludności ze wspomnianych obszarów. Badaniom tym powinien przyświecać wysoki profesjonalizm, uczciwość, rzetelność i otwartość umysłu badaczy. Wszystko to powinno być wolne od prymitywnego niemieckiego i zachodnioeuropejskiego szowinizmu, kompleksu wyższości, zacietrzewienia i ograniczenia umysłowego. Wówczas dopiero nauka może zbliżyć się do prawdy.

Adrian Leszczyński
aleszczynski@interia.pl

BIBLIOGRAFIA:

Przy sporządzaniu wykazu miejscowości o przymiotnikach „Wendisch” i „Windisch” korzystałem z niemieckich atlasów książkowych – współczesnych jak i jednego przedwojennego, oraz ze stron Wikipedii w pięciu językach.
Oto spis:
1. Deutschland und die Welt, Atlas für Beruf und Haus; Ullstein A.G.; Berlin 1934 r.
2. Deutschland ADAC MaxiAtlas 1:150 000 – 2004/2005; ADAC Verlag GmbH; München.
3. Autoatlas 2010/2011, Deutschland 1:300 000, Schweiz 1:301 000, Österreich / Benelux / Dänemark 1:300 000, Europa 1:750 000/ 1:4,5 Mio.; MairDumont; Ostfildern.
4. Wikipedia polskojęzyczna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
5. Wikipedia niemieckojęzyczna: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
6. Wikipedia czeskojęzyczna: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
7. Wikipedia słoweńskojęzyczna: https://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran
8. Wikipedia anglojęzyczna: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

PRZYPISY:

[1] – Kamil Dudkowski; Dokąd na zachód sięgała Polska?; Wspaniała Rzeczpospolita 03.02.2016:
http://wspanialarzeczpospolita.pl/2016/02/03/dokad-na-zachod-siegala-polska/

[2] – patrz artykuły: Adrian Leszczyński; Wenedowie, Wandalowie i Słowianie; Taraka 24.05.2014:
http://www.taraka.pl/wenedowie_wandalowie_slowianie
oraz: Adrian Leszczyński; Źródła pisane o pochodzeniu Słowian i Polaków; Taraka 23.02.2015:
http://www.taraka.pl/zrodla_pisane_o_pochodzeniu

[3] – Wikipedia (pol.):  https://pl.wikipedia.org/wiki/Schiavoni

[4] – Wikipedia (ang.): https://en.wikipedia.org/wiki/Vindelici

[5] – Wikipedia (pol.): https://pl.wikipedia.org/wiki/Vindobona

[6] – Wilhelm Bogusławski; Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej do połowy XIII w., Księga 1, Słowiańszczyzna północno-zachodnia od I do VI w. po Chrystusie; Poznań 1857 r., s. 17-26 – wersja internetowa:
http://archive.org/stream/dzielesowiaszczy01boguuoft/dzielesowiaszczy01boguuoft_djvu.txt

[7] – Jordanes; De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis (pol. Getica – Historia Gotów); 551 r. – wersja internetowa w j. łacińskim i angielskim:  http://www.harbornet.com/folks/theedrich/Goths/Goths1.htm

[8] – Wikipedia (niem.): https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantier#Name

[9] – Wojciech Kętrzyński; O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą; Kraków 1901 r., s. 4-12 – wersja internetowa: http://archive.org/stream/rozprawy07filogoog/rozprawy07filogoog_djvu.txt

[10] – Wikipedia (czes.): https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice_(m%C4%9Bsto)

[11] – Wikipedia (niem.): https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz#Konzil_von_Konstanz

[12] – Konstanty Moes-Oskragiełło; Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny; Warszawa 1888 r., s. 10, 18.

[13] – Wikipedia (pol.): https://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fvenediger

[14] – Pomponiusz Mela; De situ orbis libri tres (pol. O położeniu krajów świata ksiąg trzy); 43/44 r.

[15] – Adrian Leszczyński; Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1 – Nazwy pastwisk we Wschodnim Tyrolu a haplogrupa R1a1; Taraka 16.03.2016:  http://www.taraka.pl/jezyki_slowianskie_a_haplogrupa_R1a1

Burkhard Berger, Harald Niederstätter, Gerhard Rampl, Daniel Erhart z zespołem; Pasture Names with Romance and Slavic Roots Facilitate Dissection of Y Chromosome Variation in an Exclusively German-Speaking Alpine Region; Plos One 27.07.2012:  http://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371%2Fjournal.pone.0041885

Adrian Leszczyński

***

Adrian bardzo dokładnie opisał Wenedów ale nie wszystkich żyli jeszcze we Francji, Iliriowie byli też nazywani Wenetami lub Wenetami Ilyryjskimi. Nazwy związane z Wenedami pojawiają się też we Francji, na Wyspach Brytyjskich. Jeśli zaś chodzi o genetykę to nazwa Wenedowie występowała zarówno tam gdzie dominowała hg R1a jak i hg I2a. Tutaj więcej informacji o tym.

Dragomira