Ślady słowiańszczyzny zachowane w nazwach miast i rzek II

Miejscowości na terenie dolnych Łużyc (Delne Łuzicy):

 1. Babin Baben bei Drehna
 2. Barak Vorwerk bei Lubbenau
 3. Baran Bahren
 4. Barce Barzig
 5. Barść Forsta
 6. Barść Stary Alten-Forsta
 7. Berkława Berklau
 8. Beżkow Beskow
 9. Bjeła Góra Bielgure
 10. Bjełow Bohlow
 11. Bocyn Botzen
 12. Boroj Bohrau
 13. Boryń Bahren
 14. Bośac Boschwitz bei Lubbenau
 15. Briwałd Freiwalde
 16. Brjazanki Bresenchen
 17. Brjozow Birkenberge
 18. Brody Pforten
 19. Bronkowy Branke
 20. Bróżańce Scheuno
 21. Buchojc Klein-Beuche bei Lubbenau
 22. Buchow Gross-Beuche
 23. Bukow Buckow
 24. Bukowina Buchholz im Kreise Starkow
 25. Bukowinka Peitzendorf
 26. Bukowka Buckowke
 27. Buść Beutsch
 28. Butowka Bate
 29. Buźemyślje Bademausel
 30. Bżeź Sese bei Lubbenau
 31. Cerkwica Zerkwitz bei Lubbenau
 32. Cernjow Rutzke
 33. Cowe Zaue
 34. Cybalin Zibelle
 35. Damna Dahme
 36. Darbna Stara Alt-Dobern
 37. Derbno Dobern
 38. Dłope Kittlitz bei Lubbenau
 39. Dłusk Dolzig
 40. Dłużańki Stossdorf
 41. Dobrobuz Doberbus
 42. Dobryług Dobrolug
 43. Dolane Dolechen
 44. Domaśajce Domsdorf
 45. Drjonow Drehna
 46. Drobkowy Kahnsdorf
 47. Drochow Drochow
 48. Dube Duben
 49. Dublice Truplitz
 50. Dubojce Daubendorf
 51. Dubrawa Kruge
 52. Dwory Durrhofen
 53. Gasyn Gassen
 54. Geśćeraz Gasterode
 55. Glichow Glicho
 56. Golin Galen
 57. Goliśyn Golssen
 58. Gorańki Gorenchen
 59. Góze Kahnsdorf
 60. Gozna Gosda
 61. Grabice Grabendorf
 62. Grabin Finsterwalde
 63. Grabków Grabkow
 64. Granów Granow
 65. Grjeśna Griesen an der Neise Gutte
 66. Grość Kickebusch bei Lubbenau
 67. Groźiśćo Sonnenwalde
 68. Gubin Guben
 69. Gustoje Grossenbaide
 70. Hagnow Hahnchen
 71. Hartmanojce Hartmannsdorf
 72. Hogrozna Oggrosen
 73. Hołtna Altnow
 74. Hugline Orgeln
 75. Huśa Góra Hausberg
 76. Chańc Golbitz
 77. Chochoł Kuckelsberg
 78. Chółc Golzig bei Golssen
 79. Chósćik Lasdorf
 80. Chośeśće Schlabendorf
 81. Chudowina Mittenwalde im Kreise Starkow
 82. Chwałojce Quolsdorf
 83. Jaligojce Jocksdorf
 84. Jamnice Jamnitz
 85. Jamno Jahmno
 86. Jareśk Jarischke
 87. Jaserna Jessen
 88. Jaserń Jessern
 89. Jata Jate
 90. Jawora Janer
 91. Jazorce Malenchen
 92. Jazory Gross-Jaser
 93. Jeleńce Gellnitz
 94. Jemelnica Jemlitz
 95. Jutrebog Juterbog
 96. Kaława Kalau
 97. Kałk Kalke
 98. Kamena Steinkirchen
 99. Kamena Kemmen
 100. Kamenc Kemnitz
 101. Kameńki Kaminchen
 102. Kisturina Kustrin
 103. Klećiśća Klesen
 104. Kljeśojc Klein-Klesse bei Lubbenau
 105. Kljeśow Gross-Klesse
 106. Klodnej Kladen bei Lubbenau
 107. Koblej Kabel
 108. Kochanojce Kocksdorf
 109. Kołow Kohlow
 110. Kónjow Pferden
 111. Konopatna Kantdorf
 112. Kosmejce Jocksdorf
 113. Kosomot Kossenblatt
 114. Kóstkow Kirchhain
 115. Kozłow Kasel bei Golssen
 116. Krje Sakrow
 117. Krolow Krohlo
 118. Krosyn Krossen
 119. Kśawlica Krawlitz
 120. Kśimice Krimnitz bei Lubbenau
 121. Kśuświca Krausnik
 122. Kudmeń Kaden
 123. Kuśej Ullersdorf
 124. Kuśkow Kuschke
 125. Lamboconja Durrenwolf
 126. Łaz Lase
 127. Łazk Looske
 128. Libeśin Lipten
 129. Libie Liebitz
 130. Lindroz Linderode
 131. Line Leine
 132. Lipna Leipe bei Pforten
 133. Ljeska Lieschen
 134. Ljeskej Leskel
 135. Lubchoł Leubchel
 136. Lubin Lubben
 137. Lubń Gross-Lubbenau
 138. Lubnjow Lubbenau
 139. Lubolce Lubolz
 140. Luboraz Luberose
 141. Łukowica Luckajz
 142. Łuki Lucke
 143. Łukow Luckau
 144. Lutol Gross-Leuten
 145. Maliń Mahlen
 146. Malinki Malenchen
 147. Małksa Molkwitz
 148. Marcośice Markersdorf
 149. Maśow Maschen bei Finsterwalde
 150. Młoże Mlode
 151. Merzow Schmorso
 152. Miśk Neundorf bei Lubben
 153. Mochlice Mochlitz
 154. Mochow Mache
 155. Móst Wendisch-Musta
 156. Mrócna Bretschen
 157. Mukwar Muckwar
 158. Mułkece Mulknitz
 159. Murjow Meauro
 160. Naźejece Nehsdorf bei Finsterwalde
 161. Ńewjeś Niebisch
 162. Niwerła Niwerle
 163. Niwica Niewitz
 164. Njabodojce Nebendorf
 165. Njacyna Bibersdorf
 166. Nagluz Lammsfeld
 167. Njamaśchleb Nimaschklebe
 168. Nosydłajce Nossdorf
 169. Nowa Njewa Neu-Zauche
 170. Nowa Wjas Ritzneudorf bei Golssen
 171. Olberna Olbran
 172. Holberna Hohlbrunn
 173. Parsk Wusterhausen bei Berlin
 174. Pinow Pinno
 175. Podmokła Podemak
 176. Podrożdź Buderose
 177. Pokużel Bokuschel
 178. Pricyn Pritzen
 179. Pribreg Furstenwalde
 180. Pyśym Pose
 181. Radochlice Redchensdorf
 182. Radom Radensdorf bei Lubben
 183. Radowańk Radensdorf
 184. Radyń Gross-Raden
 185. Radyńc Klein-Raden
 186. Rańchow Treppendorf
 187. Ranśow Ranzow
 188. Rewojce Redlitz bei Lubbenau
 189. Rjasne Ressen
 190. Rjasnik Briesnik
 191. Rjaśćan Breschen bei Sonnenwalde
 192. Rikowałd Reichwalde
 193. Rogow Horno
 194. Rogow Ragow bei Lubbenau
 195. Rudna Reuden
 196. Rudow Altnow
 197. Rukow Liebenwerda

 198. Rycharojce Reicherskreuz

 199. Sćenojce Stennewitz bei Lubbenau

 200. Selc Zelz

 201. Słopice Schlepzig

 202. Sowej Eulo

 203. Spicharow Speichro

 204. Sprejchrow Spreichrow

 205. Stare Sedło Starzeddel

 206. Sterbrice Stobritz

 207. Stoki Stacje

 208. Storkow Storkow

 209. Stweśno Peschen

 210. Swjetow Sswito

 211. Sykadłow Ziekadel

 212. Syneńce Zinnitz

 213. Śadow Schadow

 214. Śelnica Schellnitz

 215. Śerpśow Erpitz

 216. Śmarżow Schmerso bei Sonnenwelde

 217. Śrebice Trebitz

 218. Śtańśojce Eissdorf bei Lubbenau

 219. Śtotup Stothof bei Lubbenau

 220. Śtotupk Stossdorf

 221. Śtregow Strege

 222. Śupice Schipsdorf

 223. Śylde Schildo

 224. Tarpe Terpe

 225. Tłukom Schonfeld bei Lubbenau

 226. Torgow TorgauStadt

 227. Tornow Torno

 228. Trebulje Triebel

 229. Treplin Tschepeln

 230. Treśojce Schecksdorf

 231. Trupe Straupitz

 232. Tupc Teupitz im Kreise Storkow

 233. Ulojce Deulowitz

 234. Waldow Waldow

 235. Welchna Biskendorf

 236. Werchowna Werche

 237. Wikow Elsterwerda

 238. Wiłowa Eulo

 239. Witanojce Witmannsdorf

 240. Witśebog Jutrebog

 241. Wormlag Wormlage

 242. Wośkalawa Kahnsdorf bei Lubbenau

 243. Wośkojce Exdorf

 244. Wotrow Doberstroh

 245. Wotrowce Bischdorf

 246. Wusokej Wiessack

 247. Wyrtśowaś Atterwasch

 248. Załuż Salhausen

 249. Zarjec Sahritz

 250. Zasłomeń Sassleben

 251. Zgorelc Gorlitz im der Ober-Lousitz

 252. Zmjeśow Gross-Moso

 253. Zmjeśowk Klein-Moso

 254. Zrakow Srakow

 255. Żadow Sade

 256. Żałgosć Salgast

 257. Żarnow Baworski Deutsch-Sorno

 258. Żarow Sorau

 259. Żełm Baruth

 260. Zelnojce Hinneberg bei Lubbenau

 261. Żemr Sommerfeld

 262. Źimorojce Simmersdorf

 263. Żrobolce Trebatsch

 264. Żytym Settinchen

 265. Bageńc Bagenz

 266. Barbuk Barenbruck

 267. Bjeła Biela

 268. Bjełośin Belten

 269. Błobośojce Bloischdorf

 270. Bobolce Boblitz

 271. Bobośojce Bansdorf

 272. Bobow Babe

 273. Bolaśojce Bolschwitz

 274. Bórkowy Burk

 275. Bośojce Bosdorf

 276. Brama Brahmo

 277. Brjaze Briesen im Kreise Kalau

 278. Brjazyna Briesen

 279. Brjazynka Bresenchen im Kreis Kottbus

 280. Brodkojce Brotkowitz

 281. Brunswik Brunswik Vorstadt Kotbus

 282. Bukojna Buchwalde bei Senftenberg

 283. Bukojc Klein-Buckow

 284. Bukow Gross-Buckow

 285. Bukowina Buchhoz im Kreise Kalau

 286. Carna Zschorna

 287. Cazow Zasow

 288. Cersk Zschernitz

 289. Dalic Dalitz

 290. Debsk Debrik

 291. Deśank Dissenchen

 292. Deśno Dissen

 293. Długe Dluge

 294. Dobrińe Małe Klein-Dobern bei Sonnenwelde

 295. Dobrine Małe Klein-Dobern im Kreise Kotbus

 296. Dobrine Welike Gross-Dobern

 297. Domaśojce Domsdorf

 298. Drejce Wuste Drewitz

 299. Drjeżnice Drischnitz

 300. Drjonow Drehnow

 301. Drjowk Drebkau

 302. Dube Eicho

 303. Dubrawa Dubrau in Kreise Kalau

 304. Dubrawka Dubrauke

 305. Dubrawka Frauendorf

 306. Giśkojce Geisendorf

 307. Glinsk Glinzig

 308. Gogołow Gross-Gagel

 309. Gogołowk Klein-Gagel

 310. Gólaśow Golschow

 311. Gółbin Gulben

 312. Golink Galinchen

 313. Gołkojce Kolkwitz

 314. Góriz Goritz

 315. Górki Gorik

 316. Górna Milkersdorf

 317. Górow Guhrow

 318. Gozd Gosda

 319. Grabice Grabitz

 320. Gribownja Gribow

 321. Gródk Spremberg

 322. Grożiśćo Grotsch

 323. Gurjonow Kumptendorf

 324. Hańk Hahnchen

 325. Hażow Hasow

 326. Grabie Heinrichsfelde

 327. Horlica Horlitz

 328. Husoka Weissagk

 329. Huśtan Wustenhain

 330.  Charlottendorf

 331. Chmelow Schmelwitz

 332. Chojane Kandorf

 333. Chorice Goritz

 334. Chosćik Lasdorf

 335. Chośebuz (Khoćebe) Kotbus

 336. Chusej Kausche

 337. Jabłoń Gablenz im Kreise Kotbus

 338. Jamice Jamlitz

 339. Janśojce Janschwalde

 340. Jaseń Jessen

 341. Jazork Jasrik im Kreise Spremberg

 342. Jażyn Jaschen

 343. Kałkojce Kalkwitz

 344. Kibuś Kickenbusch

 345. Klejśnik Wolkenberg

 346. Klinka Klinge

 347. Kochanojce Kocksdorf im Kreise Spremberg

 348. Kokrjow Kockrow

 349. Kólsk Weliki Gross-Koltzig

 350. Kólsk Mały Klein-Koltzig

 351. Kotłow Katlau

 352. Komorow Zły Senftenberg

 353. Kopac Koppatz

 354. Kopańce Neuhausen im Kreise Kotbus

 355. Koreń Kahren im Kreise Kotbus

 356. Kosobuz Kunnersdorf im Kreise Kotbus

 357. Kosojce Kosswig im Kreise Kalau

 358. Kośnojce Koschendorf im Kreise Kalau

 359. Kośyna Welika Gross-Koschen

 360. Kośyna Mała Klein-Koschen

 361. Kózle Kasel

 362. Kromoła Krummlau

 363. Kśiśow Krischow

 364. Łakomej Lakoma

 365. Leda Lehde

 366. Łazk Leeskow

 367. Lejśće Horno im Kreise Spremberg

 368. Ljeska Lieska

 369. Ljeskej Lieske

 370. Ljeżyny Leschen

 371. Limbórk Limbarg

 372. Lindow Lindchen

 373. Lipre Leipe

 374. Liśkow Gross-Liskow

 375. Liśkowk Klein-Liskow

 376. Łoboźice Lobendorf

 377. Łojojc Klein-Loje

 378. Łojow Gross-Loje

 379. Lubanojce Laubsdorf

 380. Lubochow Lubachow im Kreise Kalau

 381. Lubość Laubst

 382. Łuta Laute

 383. Lutobór Polsberg

 384. Lutol Gross-Leuthen

 385. Maliń Greitenhain

 386. Matyjojce Mattendorf

 387. Modłej Madlo

 388. Mokre Mukro

 389. Mokśoja Mokro

 390. Móst Heinersbruck

 391. Myśyn Mischen

 392. Namorojce Ilubersdorf

 393. Naseńce Wiesendorf

 394. Njaboźkojce Naundorf im Kriese Kalau

 395. Nowa Wes Neuendorf im Kriese Kotbus

 396. Niwerla Jetschko

 397. Ochoza Drachhausen

 398. Ólśyna Oelsnig

 399. Paprótna Paprotten

 400. Pień Peitz

 401. Popojce Papitz

 402. Praśywica Schonhaide

 403. Prjawoz Febro

 404. Prożym Proschim

 405. Pśiług Preilak

 406. Pśiny Missen

 407. Radojz Radewiese

 408. Radowaśojce Radensdorf im Kriese Kalau

 409. Radowiz Radeweise

 410. Raduś Radusch

 411. Raduść Rehnsdorf

 412. Raje Rojtz

 413. Rakow Rakow im Kriese Kalau

 414. Rampuś Reinbusch im Kriese Kotbus

 415. Rań Gross-Raschen

 416. Rańk Klein-Raschen

 417. Raśyny Ressen

 418. Redor Reddern

 419. Repiśćo Reppist

 420. Repty Repten

 421. Rogeńc Branitz

 422. Rogozna Wilmersdorf

 423. Rogozno Rogosno

 424. Rowna Rauno

 425. Rubyń Ruben

 426. Rudna Reuden

 427. Ruśc Reuthen

 428. Sćeńc Steinitz

 429. Sedliśćo Zedlitz

 430. Słomeń Schlamen

 431. Słychow Schlichow

 432. Smogorow Schmogrow im Kreise Kalau

 433. Smogorjow Schmogrow im Kreise Kotbus

 434. Sowjo Sauo

 435. Strjazow Striesow

 436. Strobice Strobitz im Kreise Kotbus

 437. Suchy Gozd Durrwalde

 438. Sywik Graustein

 439. Śkodow Schkadow

 440. Śkodow Skadow

 441. Skjarbość Schorbus

 442. Śisej Wolfshain

 443. Terp Terpe

 444. Tornojsk Tornitz

 445. Tórnow Turnow

 446. Trebejce Trebendorf

 447. Tśadow Stradow

 448. Tśawnica Tranitz

 449. Tsipkow Zschipkau

 450. Tśuckoje Straussdorf

 451. Turej Tauer

 452. Hus Maust

 453. Welcej Welze

 454. Werbno Werben

 455. Wiki Petershain
 456. Wintorp Winddorf
 457. Wjaska Wesko
 458. Wjetośow Vetschau
 459. Wołobuz Allmosen
 460. Worlice Horlitz
 461. Woseńck Klein-Ossnig
 462. Woseńk Gross-Ossnig
 463. Wośkalawa Schonbeck
 464. Wośkow Woschkow
 465. Wotśow Ostro im Kriese Kotbus
 466. Wuraz Auras
 467. Zakrejc Wadelsdorf
 468. Zakrjow Turkendorf
 469. Zarnow Sorno
 470. Zasery Rosendorf
 471. Zaspowy Saspe
 472. Zelezne Selesen
 473. Zuśow Suschow
 474. Żandowy Sandow
 475. Żargoń Sergen
 476. Źewink Klein-Duben
 477. Źiwize Siewisch
 478. Żylow Sylow
 479. Żylowk Merzdorf

1 komentarz do “Ślady słowiańszczyzny zachowane w nazwach miast i rzek II

 1. Pingback: Zmyślone pogaństwo. Czy nasi słowiańscy przodkowie byli ateistami? | Imperium Lechitów

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s